Home » Aktivity pracoviska » Maľovaná jeseň

Maľovaná jeseň

Maľovaná jeseň so seniormi

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. A v jednom zo svojich mesiacov nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším.

Aj pri tejto príležitosti študenti 1. ročníka Bc. ošetrovateľstva spríjemnili klientom zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera v Čučme tvorivým dopoludním, ktorého témou bola „Maľovaná jeseň.“

 

 

 

maľovaná jeseň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: súkromný archív Ľubice Trnkovej 07.10.2022