Home » Aktivity pracoviska » Exkurzia Krízového centra DORKA v Košiciach

Exkurzia Krízového centra DORKA v Košiciach

Študenti dnes už 3.r. Bc štúdia v dennej forme, odboru Sociálna práca Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Rožňave v akademickom roku 2013/2014 sa dňa 29.04.2014 v rámci predmetu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zúčastnili exkurzie v Krízovom centre DORKA v Košiciach na Hemerkovej ulici.

Cieľom exkurzie v krízovom centre DORKA bola prezentácia riaditeľkou zariadenia Mgr. Milkou Šulekovou o poskytovaných sociálnych službách, zložení klientov, ktorí sa v krízovom centre nachádzajú, v akom prostredí žijú, aké aktivity vykonávajú. Po prednáške absolvovali prehliadku centra. V centre Dorka sa nachádza kaplnka, do ktorej sa deti a rodiny chodili modliť, herňa v ktorej trávili voľný čas, učebňa, v ktorej sa učili. V krízovom centre majú nezastupiteľné miesto dobrovoľníci, ktorí doučujú deti, zabezpečujú voľnočasové aktivity pre deti a rodiny.

V rámci štúdia študentom exkurzia sprehľadnila systém starostlivosti o deti a rodinu, ktorí sa z rôznych príčin ocitli v krízovej situácii. Vyzdvihla význam dobrovoľníctva v sociálnej práci.

V rámci programu exkurzie sa študenti zúčastnili Slovensko – švajčiarskeho projektu Cesta, ktorý je zameraný na vzdelávanie a podporu dobrovoľníctva a sociálnych službách a sociálno právnej ochrane detí a mládeže. Prednáška sa konala v priestoroch špeciálnej základnej školy pre deti s autizmom v Košiciach. Prednášky sa zúčastnili aj študenti z iných stredných a vysokých škôl. Vypočuli si prednášajúcich Ing. Eriku Lepeňovú, Mgr. Moniku Kissovú a PhDr. Stanislavu Hunyadiovú, PhD. Pozreli si dokumentárny animovaný film. Na konci celej aktivity sa otestovali v teste zameranom na odlišnosti kultúr a zbavovania sa predsudkov. Zúčastnení sa mali možnosť dozvedieť aj o možnostiach dobrovoľníctva, formách a metódach práce s klientom.