Pre záujemcov o štúdium

termíny administratívnych zápisov v akademickom roku 2021/2022

Smernica o poplatkoch 2021-2022   Administratívne zápisy v akademickom roku 2021/2022 dátum ročník/stupeň forma odbor čas miestnosť 06.09.2021 2.Bc. externá sociálna práca 8,30 učebňa č. 110 3.Bc. externá sociálna práca 9,30 4.Bc. externá sociálna práca 10,30 2.Bc. denná kombinovaná ošetrovateľstvo 13,00 3.Bc. denná kombinovaná ošetrovateľstvo 14,00 2.Mgr. externá sociálna práca 15,30 3.Mgr. externá sociálna práca […]

Dočítať sa viac...

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

PODMIENKY PRIJATIA NA DETAŠOVANOM PRACOVISKU V ROŽŇAVE  Nezdravotnícke programy 21-22 do 31.5.2021   (Sociálna práca) Zdravotnícke-programy-2021-2022 do 31.5.2021 (Ošetrovateľstvo)   potvrdenie-o-zdr.-spôsobilosti – pre zdravotnícke odbory Prehľad-poplatkov-pre-uchádzača-o-štúdium-v-akademickom-roku-21-22 prílohy k prihláške SMERNICA rektora č. 1/2021 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2021/2022  TU Stiahnite si manuál k správnej úhrade poplatkov. prihlaska na bc.stupen

Dočítať sa viac...

Smernica o poplatkoch na akademický rok 2021/2022

prosím kliknite na nižšie uvedený link http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Smernicaopoplatkoch20212022.pdf

Dočítať sa viac...

SPRÁVA AKREDITAČNEJ KOMISIE Z AUGUSTA 2015

Výsledky Komplexnej akreditácie Vyplývajúc z  výsledkov ukončenej Komplexnej akreditácie, v zmysle § 84 ods. 4 písm. e) v spojení s § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách, bola na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačnou komisiou začlenená Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave medzi univerzitné vysoké školy. V oblasti výskumu 6. […]

Dočítať sa viac...

Uplatnenie absolventov VŠZaSP sv. Alžbety na trhu práce

PREČO  ŠTUDOVAŤ NA NAŠEJ ŠKOLE? Dávame Vám do pozornosti uplatnenie absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v troch nezávislých  prehľadoch: podiel nezamestnaných absolventov – ARRA   prehľad absolventov VŠ uverejnený v denníku SME  uplatnenie absolventov na trhu práce – HN

Dočítať sa viac...