Pre záujemcov o štúdium

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Nezdravotnícke programy 2023-2024   –  odbor SOCIÁLNA  PRÁCA Zdravotnícke programy 2023-2024  –  odbor  OŠETROVATEĽSTVO Potvrdenie o zdrav.spôsobilosti bc. mgr pre OŠE Prihláška Bc Prihláška na Mgr. stupeň   Podrobnejšie informácie nájdete  nižšie: podmienky prijatia na štúdium Bc. – 2023-24  platné pre celú VŠZaSP  sv. Alžbety   n.o,. Bratislava podmienky prijatia na Mgr. stupeň 2023-24  platné pre celú VŠZaSP  […]

Dočítať sa viac...

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

PODMIENKY PRIJATIA NA DETAŠOVANOM PRACOVISKU V ROŽŇAVE Nezdravotnícke-programy-2022-2023   (Sociálna práca) – prihlášky podané do 31.3.2022 Nezdravotnícke-programy-2022-2023 po 31.3.2022   (Sociálna práca) – prihlášky podané po 31.3.2022 Zdravotnícke programy 2022-2023 (Ošetrovateľstvo)   potvrdenie-o-zdr.-spôsobilosti – pre zdravotnícke odbory   prihláškya podané do 31.3.2022 prílohy k prihláške Zdravotnícke-programy-2022-2023 po 31.3.2022   (Ošetrovateľstvo) prihlášky podané po 31.3.2022 Smernica rektora o poplatkoch 2022-2023 Prihláška na Bc. […]

Dočítať sa viac...

SPRÁVA AKREDITAČNEJ KOMISIE Z AUGUSTA 2015

Výsledky Komplexnej akreditácie Vyplývajúc z  výsledkov ukončenej Komplexnej akreditácie, v zmysle § 84 ods. 4 písm. e) v spojení s § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách, bola na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačnou komisiou začlenená Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave medzi univerzitné vysoké školy. V oblasti výskumu 6. […]

Dočítať sa viac...

Uplatnenie absolventov VŠZaSP sv. Alžbety na trhu práce

PREČO  ŠTUDOVAŤ NA NAŠEJ ŠKOLE? Dávame Vám do pozornosti uplatnenie absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v troch nezávislých  prehľadoch: podiel nezamestnaných absolventov – ARRA   prehľad absolventov VŠ uverejnený v denníku SME  uplatnenie absolventov na trhu práce – HN

Dočítať sa viac...