Pre záujemcov o štúdium

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 – odpustenie poplatku za prijímacie konanie

PODMIENKY PRIJATIA NA DETAŠOVANOM PRACOVISKU V ROŽŇAVE   Nezdravotnícke programy 21-22 do 31.5.2021   (Sociálna práca) Zdravotnícke-programy-2021-2022 do 31.5.2021  (Ošetrovateľstvo, Fyziologická a klinická výživa)   potvrdenie-o-zdr.-spôsobilosti – pre zdravotnícke odbory Prehľad-poplatkov-pre-uchádzača-o-štúdium-v-akademickom-roku-21-22 1 prílohy k prihláške SMERNICA rektora č. 1/2021 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2021/2022  TU Stiahnite si manuál k správnej úhrade poplatkov.

Dočítať sa viac...

Smernica o poplatkoch na akademický rok 2021/2022

prosím kliknite na nižšie uvedený link http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Smernicaopoplatkoch20212022.pdf

Dočítať sa viac...

SPRÁVA AKREDITAČNEJ KOMISIE Z AUGUSTA 2015

Výsledky Komplexnej akreditácie Vyplývajúc z  výsledkov ukončenej Komplexnej akreditácie, v zmysle § 84 ods. 4 písm. e) v spojení s § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách, bola na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačnou komisiou začlenená Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave medzi univerzitné vysoké školy. V oblasti výskumu 6. […]

Dočítať sa viac...

Uplatnenie absolventov VŠZaSP sv. Alžbety na trhu práce

PREČO  ŠTUDOVAŤ NA NAŠEJ ŠKOLE? Dávame Vám do pozornosti uplatnenie absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v troch nezávislých  prehľadoch: podiel nezamestnaných absolventov – ARRA   prehľad absolventov VŠ uverejnený v denníku SME  uplatnenie absolventov na trhu práce – HN

Dočítať sa viac...