Pre záujemcov o štúdium

Možnosti štúdia na detašovanom pracovisku v Rožňave v akademickom roku 2020/2021

V akademickom roku 2020/2021 sa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, DP bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave   o t v á r a    štúdium v odboroch: Fyziologická a klinická výživa  – bakalársky stupeň, forma denná, metóda                                  […]

Dočítať sa viac...

SPRÁVA AKREDITAČNEJ KOMISIE Z AUGUSTA 2015

Výsledky Komplexnej akreditácie Vyplývajúc z  výsledkov ukončenej Komplexnej akreditácie, v zmysle § 84 ods. 4 písm. e) v spojení s § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách, bola na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačnou komisiou začlenená Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave medzi univerzitné vysoké školy. V oblasti výskumu 6. […]

Dočítať sa viac...

Uplatnenie absolventov VŠZaSP sv. Alžbety na trhu práce

PREČO  ŠTUDOVAŤ NA NAŠEJ ŠKOLE? Dávame Vám do pozornosti uplatnenie absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v troch nezávislých  prehľadoch: podiel nezamestnaných absolventov – ARRA   prehľad absolventov VŠ uverejnený v denníku SME  uplatnenie absolventov na trhu práce – HN

Dočítať sa viac...