Home » Aktivity pracoviska » Netradičné ukončenie akademického roka

Netradičné ukončenie akademického roka

Ukončenie akademického roka so seniormi
Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva pripravili na záver akademického roka 2021/22 pre klientov Zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera v Čučme športovo-rekreačné popoludnie. Počas vydareného podujatia zapájali klientov do prípravy osviežujúceho ovocného pohostenia, hrali s nimi kolky, loptové hry, spoločne štrikovali, viazali uzly, modelovali rôzne tvary z nafúknutých balónov a prevádzali ďalšie skupinové aktivity.
Dvadsať študentov ošetrovateľstva pripravilo pre seniorov v spolupráci s vyučujúcimi dr. Trnkovou a dr. Nemčokovou zaujímavé športovo-relaxačné činnosti a prispeli tak k spestreniu začínajúceho leta v zariadení.

Foto: súkromný archív Ľubice Trnkovej
Text: Andrea Ševčovičová

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 foto 6 foto 7 foto 8