Home » Aktivity pracoviska » Zbierka pre Ukrajinu

Zbierka pre Ukrajinu

Humanitárna zbierka pre Ukrajinu

Študenti odboru ošetrovateľstva a vyučujúce z nášho pracoviska sa zapojili do potravinovej zbierky na pomoc ľudom vo vojnou zmietanej Ukrajine. Iniciátorky zbierky dr. Ševčovičová, doc. Hrindová a dr. Trnková v termíne od 7. do 9. apríla prijímali humanitárnu pomoc, sústredenú v priestoroch školy. Spoločne označili zabalený tovar v krabiciach názvami v ukrajinčine. Zbierku potravín následne doručila doc. Hrindová na zberné miesto Nadácie KSK do Michaloviec p. Patrikovi Magdoškovi, ktorý našu potravinovú pomoc odvezie do Užhorodu.

Text: Andrea Ševčovičová

Foto: súkromný archív Tatiany Hrindovej

 


Zbierka pre Ukrajinu4

Zbierka pre Ukrajinu3

Zbierka pre Ukrajinu2

Zbierka pre Ukrajinu1