Home » Kontakt » adresa pracoviska:

adresa pracoviska:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.  Bratislava

detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej

Kósu Schoppera 22

048 01  Rožňava