Home » Aktivity pracoviska » 7. ročník študentskej vedeckej konferencie

7. ročník študentskej vedeckej konferencie

Tretiačky na vedeckej konferencii v Čechách

Zdravotně sociálni fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach usporiadala 7.ročník Študentskej vedeckej konferencie. Na online podujatí, ktoré sa uskutočnilo 24. marca 2021 vystúpili pod vedením dr. Ševčovičovej aj dve poslucháčky 3. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva. Veronika Čigášová prezentovala tému fajčenia medzi zdravotníkmi v historickom kontexte, pričom v diskusii predviedla veľmi dobrú orientáciu v problematike. Na problém pracovnej migrácie slovenských sestier do zahraničia a jej dôsledky pre zdravotníctvo upozornila Ivana Saparová.

Na podujatí odznelo spolu 16 prednášok, v ktorých dominovali štúdie dizertačných prác. Podujatie svojou účasťou podporili študenti z univerzít Českej republiky (České Budějovice, Ostrava, Brno, Liberec). Slovensko okrem našich študentiek reprezentovali aj študenti z Nitry a Martina. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou dekanky usporadujúcej fakulty  Mgr. Ivany Chloubovej, PhD., ktorá v závere podujatia poďakovala všetkým účastníkom za zaujímavé prednášky a vyzdvihla prínos konferencie.

Text a foto: Andrea Ševčovičová

 

1 2 3 4 5