Home » Aktivity pracoviska » Naši študenti v testovacích tímoch

Naši študenti v testovacích tímoch

Na celoplošnom testovaní pomáhalo aj naše pracovisko


Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus, ktoré sa začalo pilotným
projektom v najviac zasiahnutých okresoch na Orave a v Bardejove podporili aj poslucháči
a vyučujúce nášho detašovaného pracoviska VŠ ZaSP sv. Alžbety v Rožňave. Študentky
ošetrovateľstva pohotovo reagovali na výzvu emeritného rektora profesora Krčméryho,
ktorý vyzýval k  podpore testovacej akcie „Spoločná zodpovednosť“. Následne vypomáhali aj
počas 2. kola testovania vykonávaného v 45 okresoch. Na testovacej akcii v gescii
Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa s výbornými ohlasmi realizovali pri výteroch
z nosohltana, vyhodnocovaní testov alebo vydávaní certifikátov. Niektoré poslucháčky sa
angažovali aj pri testovaní na vlastných pracoviskách. Stella Slavomíra Jaklovská, Kinga
Knizner, Monika Fašková, Terézia Kamenská, Iveta Borosovicsová, Kristína Goliášová, Natália
Gažiová, Bc. Martina Molnárová, Bc. Oľga Dzimková, Bc. Erika Brejčáková, Bc. Daniela
Vaščáková, spolu s dr. Ševčovičovou a dr. Nemčokovou prispeli k úspešnému priebehu
najväčšej logistickej operácie v histórii našej krajiny.

Text: Andrea Ševčovičová
Foto: súkromný archív zúčastnených

1Ďakovný list Jaklovská 2Borosovicsová Iveta 3Fašková Monika 4Gažiová Natália btf 6Jaklovská Stella Slavomíra 7Kamenská Terézia 8Knizner Kinga 9Molnárová Martina, druhá sprava 10Vaščáková Daniela, Dzimková Oľga, Brejčáková Erika