Home » Aktivity pracoviska » Pomoc rodinám v núdzi

Pomoc rodinám v núdzi

Naša podpora rodinám v núdzi

Pedagógovia a poslucháči z nášho detašovaného pracoviska VŠ ZaSP sv. Alžbety ochotne reagovali na výzvu občianskeho združenia Návrat z Banskej Bystrice. Prvý októbrový víkend podporili rodinu v hmotnej núdzi, bojujúcu v čase epidémie koronavírusu s existenčnými problémami. Vzhľadom na akútnu situáciu prinášali počas dvoch dní do priestorov školy trvanlivé potraviny, ovocie, mliečne výrobky a drogériu. Do darovacej výzvy sa okrem prednášajúcich a poslucháčov fyziologickej a klinickej výživy zapojili aj študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva. Iniciátorka zbierky, vyučujúca Ľubica Trnková, následne doručila vyzbieranú pomoc rodine so štyrmi malými deťmi, vo veku štyri, tri, dva a jeden rok.

Po prvej úspešnej zbierke sme v čase pandémie zareagovali na žiadosť občianskeho združenia Srdiečko. Počas tretej októbrovej soboty sa spojili vyučujúci a študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia sociálnej práce a 1. ročníka magisterského štúdia ošetrovateľstva. Do priestorov školy doručili potravinovú pomoc a dr. Trnkovú poverili ešte ďalším nákupom potravín a textilu. Dobrovoľná pomoc bola doručená samostatnej živiteľke rodiny, mame štyroch synov z okresu Levice, ktorí na základnej škole dosahujú výborne študijné výsledky. Zoltána, Benceho, Kristiána a Erika najviac potešili sladkosti  a drobné darčeky. Kvôli dištančnému vzdelávaniu sme darovali starším chlapcom mobilný telefón, vďaka ktorému sa môžu zúčastňovať online výučby. Spolu s mamou následne adresovali všetkým, ktorí ich obdarovali, úprimné slová vďaky.

Text: Andrea Ševčovičová

Foto: Andrea Ševčovičová, Ľubica Trnková

 

1 2 3 4 5 6 7