Home » Aktivity pracoviska » 12. máj – Medzinárodný deň sestier

12. máj – Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier – 12.máj

V čom vidíte primárny dôvod, kvôli ktorému treba hovoriť o sestrách a ošetrovateľstve ako takom? Aké sú v súčasnosti podmienky na vzdelávanie sestier? Akú sú podmienky na výkon povolania? Ako sú riešené dlhodobo pretrvávajúce problémy v povolaní sestra? Koľko je sestier na Slovensku? a iné otázky boli obsahom diskusie, ktorá v priamom prenose bola vysielaná z Rádia Regina Východ dňa 12.mája 2020. Diskutovali prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., a doc. PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., Vypočujte si plné znenie diskusie.

http://radio-arch pp.stv.livebox.sk/a520/00/0022/002276/00227684-1.mp3?fbclid=IwAR2Au31bSdVJiTgPvYo50u8YG1duvT6H3s6r_EIjj4o8TX_pBggmaOsK7gw

 

medzinárodný deň sestier