Home » Kontakt » Kontaktné údaje VŠZaSP sv. Alžbety, detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkahíziovej v Rožňave

Kontaktné údaje VŠZaSP sv. Alžbety, detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkahíziovej v Rožňave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava
detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej

Kósu Schoppera 22
048 01 Rožňava

Vedúca pracoviska:
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. MPH
mobil: 0911 677145
e-mail: m.kilikova@gmail.com

Asistentka:
Mgr. Dana Sústriková
mobil: 0911 667144     (v každý pracovný deň od 9,00-15,00)
e-mail: d.sustrikova@gmail.com