Home » Aktivity pracoviska » Čin hodný nasledovania

Čin hodný nasledovania

Aj takýmto spôsobom sa zapájajú  študenti dennej formy štúdia  “Sociálnej práce”  do praxe.  Ďakujeme.