Aktuality

KONZULTAČNÉ HODINY K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM

Konzultačné hodiny – doc. Hrindová

Dočítať sa viac...

Termíny skúšok

Termíny skúšok

Dočítať sa viac...

ROZVRH

Mesačný rozvrh pre všetky odbory a všetky ročníky pre akademický rok 2019/2020  – bude aktualizovaný po každej zmene !!!!!!!   december 2019

Dočítať sa viac...

Metodický pokyn pre promovaných študentov dňa 6.12.2019

Metodický pokyn na promócie 6.12.2019  

Dočítať sa viac...

Motivačné štipendiá

pokyn MPŠAR18-19,d Ziad. o priznanie MPŠ18-19,2

Dočítať sa viac...

Medzinárodná vedecká konferencia

0

Medzinárodná vedecká  konferencia, pri príležitosti 10. výročia založenia detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave Správa o konaní vedeckej konferencie a akadémie     

Dočítať sa viac...