Aktuality

KONZULTAČNÉ HODINY K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM

Konzultačné hodiny k záverečným prácam JUDr. Michala Kunošíka, CSc. budú dňa 14.9.2019 o 10,00 v kabinete č. 109 Konzultačné hodiny pedagogických pracovníkov na ZS AR 2019-2020

Dočítať sa viac...

ROZVRH

Mesačný rozvrh pre všetky odbory a všetky ročníky pre akademický rok 2019/2020  – bude aktualizovaný po každej zmene !!!!!!!   september 2019 október 2019

Dočítať sa viac...

Termíny skúšok

Termíny skúšok  

Dočítať sa viac...

RIGORÓZNE SKÚŠKY

Oznamujem prihláseným uchádzačom,  že  rigorózne skúšky sa budú konať dňa 29. novembra 2019 od 8,00 hod. na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. – Bratislava – detašovanom pracovisku bl. Sáry Salkaháziovej  v Rožňave Odporúčam vám, aby ste rigoróznu prácu zaslali do Evidencie záverečných prác (EZP) najneskôr do 20.10.2019 a do konca októbra 2019  osobne alebo poštou doručili […]

Dočítať sa viac...

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 1.SP/Mgr.

Oznamujem Vám, že dňa 10. októbra 2019 – vo štvrtok – budete mať v aule na detašovanom pracovisku bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave, prednášku v rámci vedeckej konferencie. Prezentácia bude o 7,45 pred vstupom do auly – prosím buďte dochvíľny a zapíšte sa do pripravených hárkov.   rozvrh 10.10.2019

Dočítať sa viac...

Pozvánka na vedeckú konferenciu

Dňa 10. októbra 2019 uplynie 10 rokov od založenia detašovaného pracoviska vysokej školy. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná v znamení interdisciplinárnej spolupráce sestier a sociálnych pracovníkov. prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. vedúca detašovaného pracoviska Vedecká konferencia – pozvánka  a program  v aule

Dočítať sa viac...