Aktuality

TERMÍNY ADMINISTRATÍVNYCH ZÁPISOV V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

Termíny zápisov v akademickom roku 2019/2020 Odbor: Ošetrovateľstvo deň čas učebňa 1.OŠE/denná kombinovaná 5.9.2019 8,00 110 2.OŠE/denná kombinovaná 3.9.2019 8,00 110 3.OŠE/denná kombinovaná 4.9.2019 8,00 115 1.OŠE/Mgr. – externá forma 6.9.2019 13,00 110 2.OŠE/Mgr. – externá forma 23.8.2019 8,00 110 3.OŠE/Mgr. – externá forma vypísané indexy doručiť do 4.9.2019 na DP Odbor: Asistent výživy deň […]

Dočítať sa viac...

O Z N A M

Oznamujem študentom všetkých odborov, že  detašované pracovisko VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, n.o. – bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené v čase od 9.7.2019 – 23.8.2019.   V neodkladných veciach prosím píšte mail na adresu: d.sustrikova@gmail.com. Prajem pekné letné dni

Dočítať sa viac...

Smernica o poplatkoch na ak. rok 2019/2020

Smernica o poplatkoch 1-2019

Dočítať sa viac...

Harmonogram blokov výučby na akademický rok 2019/2020

Bloky výučby na web  –  v akademickom roku 2019/2020

Dočítať sa viac...

Termíny skúšok

Termíny skúšok –  aktualizované 25.6.2019

Dočítať sa viac...

Možnosti štúdia na detašovanom pracovisku v Rožňave v akademickom roku 2019/2020

V akademickom roku 2019/2020 sa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, DP bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave   o t v á r a    štúdium v odboroch:  Fyziologická a klinická výživa  – bakalársky stupeň, forma denná, metóda kombinovaná Ošetrovateľstvo  – bakalársky stupeň, forma denná , metóda  kombinovaná               […]

Dočítať sa viac...