Aktuality

Oznámenie o zmene formy výučby a prevádzky pracoviska

PROSÍM AKCEPTUJTE TÚTO ZMENU Oznamujeme študentom, že s účinnosťou od 16.03.2020 do 31.03.2020 výučba na pracovisku vysokej školy sa uskutočňuje formou nekontaktných hodín. Uskutočňujeme iba elektronickú komunikáciu formou služobných mejlov a spoločných mejlových adries jednotlivých ročníkov a ich lídrov. Žiadam študentov o profesionálny prístup k eliminácii rizík paniky. Ďalej oznamujeme, že všetky skúšky, ktoré mali […]

Dočítať sa viac...

Termíny skúšok

Harmonogram skúšok – aktualizovaný 29.5.2020

Dočítať sa viac...

Celoslovenská konferencia Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Program X. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných SaPA marec 2020

Dočítať sa viac...

ROZVRH

Mesačný rozvrh pre všetky odbory a všetky ročníky pre akademický rok 2019/2020  – bude aktualizovaný po každej zmene !!!!!!! marec 2020  

Dočítať sa viac...

RIGORÓZNE KONANIE NA NAŠOM PRACOVISKU

Oznamujem záujemcom o rigorózne konanie v odbore “Sociálna práca”  a “Ošetrovateľstvo”, že  prihlášky  na rigorózne skúšky si môžu podávať  priebežne počas celého roka.  Postupujte  prosím nasledovne: Spolu so   “Žiadosťou o zaradenie na rigorózne konanie”  (Smernica č. 2/2015 – pre odbor Sociálna práca  a Smernica č. 3/2015 – pre odbor Ošetrovateľstvo)  zašlite aj  “Nahlásenie témy […]

Dočítať sa viac...

Možnosti štúdia na detašovanom pracovisku v Rožňave v akademickom roku 2020/2021

V akademickom roku 2020/2021 sa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, DP bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave   o t v á r a    štúdium v odboroch:  Fyziologická a klinická výživa  – bakalársky stupeň, forma denná, metóda kombinovaná                            Ošetrovateľstvo  – […]

Dočítať sa viac...