Aktuality

LIST REKTORA

Moje milé a drahé kolegyne, kolegovia, študenti   rok 2022 vyzeral byť pre našu školu veľmi úspešný, ale záver nás všetkých šokoval a zaskočil. Opustil nás náš drahý profesor Vladko Krčméry. Ku každému človeku mal veľmi blízko a všetci sme veľmi intenzívne s hlbokým zármutkom prežívali a aj prežívame jeho neočakávaný odchod. Bol láskavý, ľudský, vľúdny a mimoriadne […]

Dočítať sa viac...

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Nezdravotnícke programy 2023-2024   –  odbor SOCIÁLNA  PRÁCA Zdravotnícke programy 2023-2024  –  odbor  OŠETROVATEĽSTVO Potvrdenie o zdrav.spôsobilosti bc. mgr pre OŠE Prihláška Bc Prihláška na Mgr. stupeň   Podrobnejšie informácie nájdete  nižšie: podmienky prijatia na štúdium Bc. – 2023-24  platné pre celú VŠZaSP  sv. Alžbety   n.o,. Bratislava podmienky prijatia na Mgr. stupeň 2023-24  platné pre celú VŠZaSP  […]

Dočítať sa viac...

Rozvrh na letný semester akademického roka 2022/2023

január 2023 február 2023  

Dočítať sa viac...

KO N D O L E N C I A

0

So zármutkom sa vyrovnávame s informáciou,   že Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,  nás dňa 20. decembra 2022 navždy opustil.  Vo viere, že život sa smrťou nekončí iba sa mení,  sme pevne presvedčení, že jeho dielo nezanikne.  Odhodlanie máme. Nájdeme v sebe silu, aby sme spoločne išli ďalej.  Preto zomknime sa, udržme kontinuitu […]

Dočítať sa viac...

Administratívny zápis na magisterský stupeň

Oznamujem všetkým uchádzačom o štúdiu na magisterskom stupni v odbore “SOCIÁLNA  PRÁCA” , že administratívny zápis sa uskutoční dňa  2. decembra 2022 o 8,00 hod. v budove  detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaháziovej  Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,n.o. Bratislava.

Dočítať sa viac...

Medzinárodná vedecká konferencia v Prešove s našou účasťou

0

Študentky na medzinárodnej vedeckej konferencii v Prešove Pri príležitosti 20. výročia založenia Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove sa v dňoch 13.-14.októbra 2022 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Quo vadis zdravotníctvo V. – Nové trendy v zdravotníckych vedách. Do odborného programu prispeli pod vedením dr. Ševčovičovej aj poslucháčky 3. ročníka magisterského štúdia ošetrovateľstva. Bc. Daniela Vaščáková vystúpila  s témou […]

Dočítať sa viac...