Aktuality

Termíny skúšok

Termíny skúšok

Dočítať sa viac...

Možnosti štúdia na detašovanom pracovisku v Rožňave v akademickom roku 2019/2020

V akademickom roku 2019/2020 sa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, DP bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave   o t v á r a    štúdium v odboroch:  Fyziologická a klinická výživa  – bakalársky stupeň, forma denná, metóda kombinovaná Ošetrovateľstvo  – bakalársky stupeň, forma denná , metóda  kombinovaná               […]

Dočítať sa viac...

OPRAVNÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY V ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA

Oznamujeme , že opravné štátne skúšky v odbore Sociálna práca budú dňa 8.11.2019 o 8,00 hod. Prihlášku na opravnú štátnu skúšku, spolu s dokladom o úhrade  vo výške  65 € (IBAN:    SK02 1100 0000 0026 2674 8634) je potrebné doručiť najneskôr dňa  20.10.2019. prihláška na ŠS – SP-Bc.  

Dočítať sa viac...

KONZULTAČNÉ HODINY K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM

dr. Kunošík 15.3.2019 od 8,00-10,00

Dočítať sa viac...

Rozvrhy podľa odborov a ročníkov v akademickom roku 2018/2019

MESAČNÝ  ROZVRH:     február 2019 marec 2019   ROZVRHY PODĽA  ODBOROV  A ROČNÍKOV Odbor “Ošetrovateľstvo” 1. OŠE – DK, LS                                                         1. OŠE Mgr. – LS 1. OŠE Mgr. – […]

Dočítať sa viac...

Doplňujúce pedagogické štúdium

DPS ponuka 2019-20 Infomácie ak. rok 2019-20 tlačivo prihlášky 2019-20

Dočítať sa viac...