Aktuality

Smernica o poplatkoch na akademický rok 2022/2023

Smernica-rektora-o-poplatkoch-2022_2023

Dočítať sa viac...

Mesačné rozvrhy – akademický rok 2021/2022

február 2022 marec 2022 apríl 2022 máj-2022

Dočítať sa viac...

Termíny skúšok

Harmonogram skúšok 2021-22

Dočítať sa viac...

HARMONOGRAM AKADEMICKéHO ROKA 2021/2022

Harmonogram organizácie priebehu a ukončenia akademického roka 2021-2022   Harmonogram organizácie výučby v akademickom roku 2021-202   Smernica o poplatkoch 2021-2022

Dočítať sa viac...

Pomoc Ukrajine

Vážení študenti, mesto Rožňava sa pripája  k  pomoci  ukrajinským utečencom. Zdieľajte  nižšie uvedený formulár na rôzne druhy pomoci a v rámci možností vás prosíme všetkých o jeho  zdieľanie. ďakujeme   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjxQt12ig0eOCzAWQo6EhEG9jIb0hJcVJK4UsBOXL-auMQhQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Dočítať sa viac...

Návrh tém záverečných prác pre akademický rok 2022/2023

SMERNICA 7-2011 písanie ZP Ošetrovateľstvo – Návrh tém záverečných prác na AR 2022-2023 Sociálna práca – Návrh tém záverečných prác na ak. rok 2022-23  

Dočítať sa viac...