Aktuality

Termíny skúšok

Termíny skúšok

Dočítať sa viac...

oznam

Oznamujem študentom 4. ročníka v odbore Sociálna práca, ktorým je školiteľom doc. ThLic. Peter Laca, PhD., že dňa 8.2.2020 od 10,00 – 12,00 hod. budú posledné konzultácie k záverečným bakalárskycm prácam

Dočítať sa viac...

RIGORÓZNE KONANIE NA NAŠOM PRACOVISKU

Oznamujem záujemcom o rigorózne konanie v odbore “Sociálna práca”  a “Ošetrovateľstvo”, že  prihlášky  na rigorózne skúšky si môžu podávať  priebežne počas celého roka.  Postupujte  prosím nasledovne: Spolu so   “Žiadosťou o zaradenie na rigorózne konanie”  (Smernica č. 2/2015 – pre odbor Sociálna práca  a Smernica č. 3/2015 – pre odbor Ošetrovateľstvo)  zašlite aj  “Nahlásenie témy […]

Dočítať sa viac...

Možnosti štúdia na detašovanom pracovisku v Rožňave v akademickom roku 2020/2021

V akademickom roku 2020/2021 sa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, DP bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave   o t v á r a    štúdium v odboroch:  Fyziologická a klinická výživa  – bakalársky stupeň, forma denná, metóda kombinovaná Ošetrovateľstvo  – bakalársky stupeň, forma denná , metóda  kombinovaná               […]

Dočítať sa viac...

KONZULTAČNÉ HODINY K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM

Konzultačné hodiny – doc. Hrindová

Dočítať sa viac...

ROZVRH

Mesačný rozvrh pre všetky odbory a všetky ročníky pre akademický rok 2019/2020  – bude aktualizovaný po každej zmene !!!!!!!   december 2019

Dočítať sa viac...