Aktuality

Prezenčné vzdelávanie VŠ – usmernenie hlavného hygienika

Usmernenie_HH_prezencna_vyucba

Dočítať sa viac...

Termíny skúšok

termíny skúšok

Dočítať sa viac...

Rozvrh podľa mesiacov

rozvrh – apríl 2021 rozvrh – máj 2021

Dočítať sa viac...

Časový harmonogram štátnych skúšok konaných dňa 21.5.2021

  Časový harmonogram študentov na ŠS konané dňa 21. mája 2021 čas priezvisko študenta 8,00 Opielová, Kuzmová, Lengyelová  9,15 – 10,15 Bollo, Kasárová 10,15 – 11,30 Laliková, Tolnaiová, Kovácsová  12,30 – 13,30 Šuniarová , Knizner,  Daníková, 13,15 – 14,15 Hritzová, Kovács, 14,15 – 15,15 Sedlák, Šoltésová Na štátnu skúšku je potrebné bezpodmienečne doniesť fotokópiu občianskeho […]

Dočítať sa viac...

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 – odpustenie poplatku za prijímacie konanie

PODMIENKY PRIJATIA NA DETAŠOVANOM PRACOVISKU V ROŽŇAVE   Nezdravotnícke programy 21-22 do 31.5.2021   (Sociálna práca) Zdravotnícke-programy-2021-2022 do 31.5.2021  (Ošetrovateľstvo, Fyziologická a klinická výživa)   potvrdenie-o-zdr.-spôsobilosti – pre zdravotnícke odbory Prehľad-poplatkov-pre-uchádzača-o-štúdium-v-akademickom-roku-21-22 1 prílohy k prihláške SMERNICA rektora č. 1/2021 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2021/2022  TU Stiahnite si manuál k správnej úhrade poplatkov.

Dočítať sa viac...

Harmonogram akademického roka 2020/2021

Harmonogram blokov výučby v AR 2020-2021

Dočítať sa viac...