Aktuality

Rozvrh na zimný semester akademického roka 2022/2023

október-2022

Dočítať sa viac...

„Cesta k modernímu ošetřovatelství 2022“ – konferencia v Prahe

0

Ošetrovateľská konferencia v Prahe Dňa 15. septembra 2022 sa v Prahe uskutočnila odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Cesta k modernímu ošetřovatelství 2022“, kde sa autori zameriavali na aktuálne problémy ošetrovateľskej praxe. Na podujatí vystúpil študent magisterského štúdia ošetrovateľstva Lukáš Miňo, ktorý sa v spolupráci s dr. Ševčovičovou zaoberal pracovnou migráciou sestier a jej dôsledkami pre ošetrovateľskú prax. Zároveň sa v zastúpení prezentoval aj […]

Dočítať sa viac...

Konzultačné hodiny k záverečným prácam pre ZS 2022/2023

Konzultačné hodiny pedagogických pracovníkov na ZS AR 2022-2023

Dočítať sa viac...

Knižničné služby pre študentov

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave ponúka študentom našej vysokej školy knižničné služby, ktoré sú uvedené v priloženom dokumente. Uvedené služby môžete využiť pri písaní a vypracovávaní   seminárnych, ročníkových,  bakalárskych, magisterských prác ako aj iných záverečných prác. kniznicne sluzby

Dočítať sa viac...

Harmonogram skúšok v akademickom roku 2022/2023

harmonogram skúšok 2022-23

Dočítať sa viac...

Novelizovaná smernica o poplatkoch na akademický rok 2022/2023

Vážení študenti, oznamujem Vám že bola novelizovaná “Smernica č. 1/2022 o poplatkoch na akademický rok 2022/2023″. Prosím preštudujte si ju vo vlastnom záujme. Zmena sa týka aj poplatku “zápisné” pre akademický rok 2022/2023. Aktuálna výška zápisného pre bakalársky stupeň je 114 €.  Zápisné pre  magisterský stupeň je nezmenené a to vo výške  180 €. Na administratívny […]

Dočítať sa viac...