Aktuality

Termíny skúšok

Harmonogram skúšok 2021-22

Dočítať sa viac...

Mesačné rozvrhy – akademický rok 2021/2022

september 2021 rozvrh – október 2021 – aktualizovaný 18.10.2021 november 2021- vždy si deň vopred overte zmeny v rozvrhu, ktoré  môžu nastať zmenou COVID automatu v našom okrese december 2021

Dočítať sa viac...

Konzultácie k záverečným prácam v ak. roku 2021/2022

Konzultačné hodiny pedagogických pracovníkov na ZS AR 2021-2022

Dočítať sa viac...

Organizácia výučby s ohľadom na epidemiologickú situáciu

ORGANIZÁCIA VÝUČBY V AKADEMICKOM ROKU 2021-2022 Výučba v zimnom semestri bude prebiehať kombinovane s dôrazom na prezenčnú výučbu v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid). Prijaté opatrenia vychádzajú z Covid Automatu zverejneného Úradom verejného zdravotníctva SR, zohľadňujúceho lokálnu epidemickú situáciu. Priebežne sú aktualizované. Podmienkou účasti  študentov na prezenčnej forme výučby je, že musia spĺňať […]

Dočítať sa viac...

Predpokladaný zápis do 1. ročníka v magisterskom stupni v odbore Sociálna práca

Vážení uchádzači, oznamujem Vám, že predpokladaný zápis na štúdium v odbore Sociálna lpráca – magisterský stupeň, bude v mesiaci november 2021. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia volajte počas pracovných dní v čase od 8,00-12,30 na tel. číslo 0911 667 144 – Mgr. Sústriková, asistentka DP VŠZaSP bl. Sáry Salkaházi v Rožňave   Ďakujem za […]

Dočítať sa viac...

HARMONOGRAM AKADEMICKéHO ROKA 2021/2022

Harmonogram organizácie priebehu a ukončenia akademického roka 2021-2022   Harmonogram organizácie výučby v akademickom roku 2021-2022   Smernica o poplatkoch 2021-2022

Dočítať sa viac...