Pre študentov

Termíny skúšok

termíny skúšok

Dočítať sa viac...

HARMONOGRAM AKADEMICKéHO ROKA 2021/2022

Harmonogram organizácie priebehu a ukončenia akademického roka 2021-2022

Dočítať sa viac...

Rozvrh podľa mesiacov

rozvrh – apríl 2021 rozvrh – máj 2021

Dočítať sa viac...

Kontakty na vyučujúcich DP Rožňava

Vyučujúci-kontakty

Dočítať sa viac...

Študovňa na našom pracovisku

Milí študenti – na našom pracovisku máme študovňu, ktorá je denne k dispozícii od 11,00 – 12,00 hod. Dávam do  pozornosti tiež možnosť zakúpenia skrípt prostredníctvom skriptárne  v Bratislave.  Možnosť objednať skriptá aj mailom – vssva.skripta@gmail.com . Skriptá Vám budú zaslané poštou.  Aktuálnu ponuku  skrípt nájdete na :  http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/skripta/Skripta100313.pdf zoznam literatúry v študovni

Dočítať sa viac...

Konzultácie k záverečným prácam v ak. roku 2020/2021

PhDr. Mati………………………. 4.9.2020 o 12,30 hod. v kabinete č. 109 dr. Rybárová Konzultačné hodiny pedagogických pracovníkov na ZS AR 2020-2021  

Dočítať sa viac...