Pre študentov

Termíny skúšok

Termíny skúšok – aktualizované 17.5.2019

Dočítať sa viac...

Rozvrhy podľa odborov a ročníkov v akademickom roku 2018/2019

MESAČNÝ  ROZVRH:     apríl 2019 Máj 2019   ROZVRHY PODĽA  ODBOROV  A ROČNÍKOV Odbor “Ošetrovateľstvo” 1. OŠE – DK, LS                                                         1. OŠE Mgr. – LS 1. OŠE Mgr. – LS  […]

Dočítať sa viac...

SLÁVNOSTNÁ PROMÓCIA

Oznamujem  absolventom bakalárskeho štúdia v odbore Ošetrovateľstvo, že slávnostná  promócia  bude dňa 10.5.2019 so začiatkom o 12,00  hod.   v aule detašovaného pracoviska.

Dočítať sa viac...

Témy záverečných prác na ak. rok 2019/2020

Hrindová, Dr. Ševčovičová, PhDr., dr. Raková Hulková, doc. PhDr., PhD., Kilíková, prof. PhDr., PhD.,

Dočítať sa viac...

Tlačivá a žiadosti pre študentov

DPŠ DPŠ-záv.skúška OŠE- Dk výučba OŠE-Dk-skúška NT -skúška NT-výučba OŠE-Mgr. výučba SP – mgr. SP-E skúška SP-E-výučba potvrdenie o štúdiu PRIHLÁŠKY NA  ŠTÁTNE  SKÚŠKY prihláška na ŠS – OŠE-Bc. prihláška na ŠS – OŠE-Mgr. prihláška na ŠS – SP-Bc. prihláška na ŠS – SP-Mgr.   ŽIADOSŤ O PRENOS PREDMETU žiadosť o prenos predmetu    ŽIADOSŤ […]

Dočítať sa viac...

Kontakty na vyučujúcich DP Rožňava

Vyučujúci – kontakty

Dočítať sa viac...