Pre študentov

Termíny skúšok

Termíny skúšok

Dočítať sa viac...

Kontakty na vyučujúcich DP Rožňava

Vyučujúci – kontakty

Dočítať sa viac...

KONZULTAČNÉ HODINY K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM

dr. Kunošík 15.3.2019 od 8,00-10,00

Dočítať sa viac...

Rozvrhy podľa odborov a ročníkov v akademickom roku 2018/2019

MESAČNÝ  ROZVRH:     február 2019 marec 2019   ROZVRHY PODĽA  ODBOROV  A ROČNÍKOV Odbor “Ošetrovateľstvo” 1. OŠE – DK, LS                                                         1. OŠE Mgr. – LS 1. OŠE Mgr. – […]

Dočítať sa viac...

RIGORÓZNE KONANIE NA NAŠOM PRACOVISKU

Oznamujem záujemcom o rigorózne konanie v odbore “Sociálna práca”  a “Ošetrovateľstvo”, že  prihlášky  na rigorózne skúšky si môžu podávať  priebežne počas celého roka.  Postupujte  prosím nasledovne: Spolu so   “Žiadosťou o zaradenie na rigorózne konanie”  (Smernica č. 2/2015 – pre odbor Sociálna práca  a Smernica č. 3/2015 – pre odbor Ošetrovateľstvo)  zašlite aj  “Nahlásenie témy […]

Dočítať sa viac...

Témy záverečných prác na akad. rok 2018/2019

záverečné práce SP 2018-19   Postup pri vyberaní ZP: – vybrať tému zo zoznamu – osloviť mailom školiteľa, či je táto téma voľná – v prípade kladnej odpovede rešpektovať konzultačné hodiny uvedeného školiteľa (budú zverejnené na web stránke pracoviska) – v prípade negatívnej odpovede osloviť ďalších školiteľov – komunikácia so školiteľom podľa jeho pokynov

Dočítať sa viac...