Pre študentov

Tlačivá a žiadosti pre študentov

DPŠ DPŠ-záv.skúška OŠE- Dk výučba OŠE-Dk-skúška NT -skúška NT-výučba OŠE-Mgr. výučba SP – mgr. SP-E skúška SP-E-výučba potvrdenie o štúdiu PRIHLÁŠKY NA  ŠTÁTNE  SKÚŠKY prihláška na ŠS – OŠE-Bc. prihláška na ŠS – OŠE-Mgr. prihláška na ŠS – SP-Bc. prihláška na ŠS – SP-Mgr.   ŽIADOSŤ O PRENOS PREDMETU žiadosť o prenos predmetu    ŽIADOSŤ […]

Dočítať sa viac...

KONZULTAČNÉ HODINY K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM

Konzultačné hodiny – doc. Hrindová

Dočítať sa viac...

Termíny skúšok

Termíny skúšok

Dočítať sa viac...

Kontakty na vyučujúcich DP Rožňava

Vyučujúci-kontakty

Dočítať sa viac...

ROZVRH

Mesačný rozvrh pre všetky odbory a všetky ročníky pre akademický rok 2019/2020  – bude aktualizovaný po každej zmene !!!!!!!   december 2019

Dočítať sa viac...

Motivačné štipendiá

pokyn MPŠAR18-19,d Ziad. o priznanie MPŠ18-19,2

Dočítať sa viac...