Pre študentov

Mesačné rozvrhy – akademický rok 2021/2022

február 2022 marec 2022 apríl 2022 máj-2022

Dočítať sa viac...

Termíny skúšok

Harmonogram skúšok 2021-22

Dočítať sa viac...

HARMONOGRAM AKADEMICKéHO ROKA 2021/2022

Harmonogram organizácie priebehu a ukončenia akademického roka 2021-2022   Harmonogram organizácie výučby v akademickom roku 2021-202   Smernica o poplatkoch 2021-2022

Dočítať sa viac...

Návrh tém záverečných prác pre akademický rok 2022/2023

SMERNICA 7-2011 písanie ZP Ošetrovateľstvo – Návrh tém záverečných prác na AR 2022-2023 Sociálna práca – Návrh tém záverečných prác na ak. rok 2022-23  

Dočítať sa viac...
id_157-1024x680

Smernica o záverečných prácach – tlačivo “ZADANIA ZP”

0

Aktualizovaná smernica č. 7-2011 tlačivo zadanie-BP tlačivo zadanie-DP

Dočítať sa viac...

Príručka do EZP pre študentov

Prosím pozorne si prečítajte príručku pre autorov na vkladanie prác do Evidencie záverečných prác a riaďte sa ňou Pirucka Ezp AUTOR   Pri akýchkoľvek problémoch s prihlásením sa do EZP   volajte v pracovných dňoch od 9,00 – 12,00  na t.č.  0948 267030, alebo pošlite mail. na adresu: ezp@activenet.sk      

Dočítať sa viac...