Pre študentov

Termíny skúšok

Harmonogram skúšok – aktualizovaný 29.5.2020

Dočítať sa viac...

ROZVRH

Mesačný rozvrh pre všetky odbory a všetky ročníky pre akademický rok 2019/2020  – bude aktualizovaný po každej zmene !!!!!!! marec 2020  

Dočítať sa viac...

Príručka do EZP pre študentov

Prosím pozorne si prečítajte príručku pre autorov na vkladanie prác do Evidencie záverečných prác a riaďte sa ňou Pirucka Ezp AUTOR   Pri akýchkoľvek problémoch s prihlásením sa do EZP   volajte v pracovných dňoch od 9,00 – 12,00  na t.č.  0948 267030, alebo pošlite mail. na adresu: ezp@activenet.sk      

Dočítať sa viac...

RIGORÓZNE KONANIE NA NAŠOM PRACOVISKU

Oznamujem záujemcom o rigorózne konanie v odbore “Sociálna práca”  a “Ošetrovateľstvo”, že  prihlášky  na rigorózne skúšky si môžu podávať  priebežne počas celého roka.  Postupujte  prosím nasledovne: Spolu so   “Žiadosťou o zaradenie na rigorózne konanie”  (Smernica č. 2/2015 – pre odbor Sociálna práca  a Smernica č. 3/2015 – pre odbor Ošetrovateľstvo)  zašlite aj  “Nahlásenie témy […]

Dočítať sa viac...

Tlačivá a žiadosti pre študentov

DPŠ DPŠ-záv.skúška OŠE- Dk výučba OŠE-Dk-skúška NT -skúška NT-výučba OŠE-Mgr. výučba SP – mgr. SP-E skúška SP-E-výučba potvrdenie o štúdiu PRIHLÁŠKY NA  ŠTÁTNE  SKÚŠKY prihláška na ŠS – OŠE-Bc. prihláška na ŠS – OŠE-Mgr. prihláška na ŠS – SP-Bc. prihláška na ŠS – SP-Mgr.   ŽIADOSŤ O PRENOS PREDMETU žiadosť o prenos predmetu    ŽIADOSŤ […]

Dočítať sa viac...

KONZULTAČNÉ HODINY K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM

Konzultačné hodiny – doc. Hrindová

Dočítať sa viac...