Pre študentov

O Z N A M

Oznamujem študentom všetkých odborov, že  detašované pracovisko VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, n.o. – bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené v čase od 9.7.2019 – 23.8.2019.   V neodkladných veciach prosím píšte mail na adresu: d.sustrikova@gmail.com. Prajem pekné letné dni

Dočítať sa viac...

Smernica o poplatkoch na ak. rok 2019/2020

Smernica o poplatkoch 1-2019

Dočítať sa viac...

Termíny skúšok

Termíny skúšok –  aktualizované 25.6.2019

Dočítať sa viac...

Tlačivá a žiadosti pre študentov

DPŠ DPŠ-záv.skúška OŠE- Dk výučba OŠE-Dk-skúška NT -skúška NT-výučba OŠE-Mgr. výučba SP – mgr. SP-E skúška SP-E-výučba potvrdenie o štúdiu PRIHLÁŠKY NA  ŠTÁTNE  SKÚŠKY prihláška na ŠS – OŠE-Bc. prihláška na ŠS – OŠE-Mgr. prihláška na ŠS – SP-Bc. prihláška na ŠS – SP-Mgr.   ŽIADOSŤ O PRENOS PREDMETU žiadosť o prenos predmetu    ŽIADOSŤ […]

Dočítať sa viac...

STABILIZAČNÁ PôŽIČKA

Stabilizačná pôžička pre študijný program ošetrovateľstvo v dennej forme bakalárskeho stupňa pre študentov a absolventov pre akademický rok 2018/2019 Národná rada Slovenskej republiky dňa 10. mája 2019 schválila novelu zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, ktorou boli okrem iného zavedené do praxe aj tzv. stabilizačné pôžičky pre študentov vybraných študijných programov vysokých […]

Dočítať sa viac...

KONZULTAČNÉ HODINY K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM

Konzultačné hodiny k záverečným práca bude mať doc. Laca dňa 7.6.2019 od 9,00  –  12,00 hod. v kabinete 112-

Dočítať sa viac...