Pre študentov

Harmonogram skúšok v ak. roku 2022/2023

harmonogram skúšok 2022-23

Dočítať sa viac...

Rozvrh na letný semester akademického roka 2022/2023

január 2023 február 2023  

Dočítať sa viac...

Harmonogram obhajob diplomových prác

Harmonogram obhajob diplomových prác v odbore Ošetrovateľstvo – 12.1.2023 Harmonogram obhajob diplomových prác v odbore Sociálna práca – 13.1.2023

Dočítať sa viac...

KO N D O L E N C I A

0

So zármutkom sa vyrovnávame s informáciou,   že Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,  nás dňa 20. decembra 2022 navždy opustil.  Vo viere, že život sa smrťou nekončí iba sa mení,  sme pevne presvedčení, že jeho dielo nezanikne.  Odhodlanie máme. Nájdeme v sebe silu, aby sme spoločne išli ďalej.  Preto zomknime sa, udržme kontinuitu […]

Dočítať sa viac...

Kontakty na vyučujúcich DP Rožňava

Vyučujúci – kontakty

Dočítať sa viac...

Štátne skúšky v akademickom roku 2022/2023

Harmonogram organizácie ukončenia štúdia – štátnice a promócia 3. DK Ošetrovateľstvo Losovanie KP na praktické ŠS Povinné ukončenie štúdia max.do 03.03.2023 Zaslanie Bc. práce do EZP max. do 05.03.2023 Odovzdanie Bc. práce 16.03.2023 od 08.00 do 11.00 hod. Praktická štátna skúška 17.04.-18.04.2023 Ústna štátna skúška 19.4.-20.04.2023 Promócie 24.05.2023 2,5. Mgr. Ošetrovateľstvo Zaslanie Mgr. práce do […]

Dočítať sa viac...