Pre študentov

KONZULTAČNÉ HODINY K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM

Konzultačné hodiny k záverečným prácam JUDr. Michala Kunošíka, CSc. budú dňa 14.9.2019 o 10,00 v kabinete č. 109 Konzultačné hodiny pedagogických pracovníkov na ZS AR 2019-2020

Dočítať sa viac...

ROZVRH

Mesačný rozvrh pre všetky odbory a všetky ročníky pre akademický rok 2019/2020  – bude aktualizovaný po každej zmene !!!!!!!   september 2019 október 2019

Dočítať sa viac...

Termíny skúšok

Termíny skúšok  

Dočítať sa viac...

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 1.SP/Mgr.

Oznamujem Vám, že dňa 10. októbra 2019 – vo štvrtok – budete mať v aule na detašovanom pracovisku bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave, prednášku v rámci vedeckej konferencie. Prezentácia bude o 7,45 pred vstupom do auly – prosím buďte dochvíľny a zapíšte sa do pripravených hárkov.   rozvrh 10.10.2019

Dočítať sa viac...

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 1. OŠE/MGR.

Oznamujem Vám, že výučba začne dňa 16.10.2019 so začiatkom o 8,00 hod. Rozvrh  –  1. OŠE Mgr. – ZS

Dočítať sa viac...

Súťaž pre študentov Ošetrovateľstva

medgames and nurses 2019_propozicie_osetrovatelstvo megames and nurses 2019_plagat

Dočítať sa viac...