Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie pre študentov denného a externého  štúdia, ako aj pre vyučujúcich  je možné  zabezpečiť v stredoškolských internátoch: –  Obchodnej akadémie  – Ul. akademika Hronca 8, Rožňava – kontakt: p. Flanderová,  č.t.  058/7321481 – Stredná odborná škola, Ul. Hviezdoslavova 5, Rožňava – kontakt: č.t. 058/7322646 – penizión  Zamma, č.t.: 0905 526 798 – penzión Luxory, č.t.: 0905 815 […]

Dočítať sa viac...

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené u p. Heleny Rusňákovej  formou donášky jedla do výdajne v priestoroch VŠ, resp. pri malom počte stravníkov  v prevádzke na Šafárikovej ulici č. 3  (bývalá budova Strednej zdravotníckej školy) Jedáleň \”Ako doma\”

Dočítať sa viac...