• Slide Image 1

    Sára Salkaházi

    Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. dňa 16.3.2011 schválil pracovisku v Rožňave patrónku, ktorou sa stala blahoslavená Sára Salkaházi.

    životopis Sáry Salkaházi

Najnovšie príspevky

By default no posts will appear. You need to create one.

  • Vydaj sa na DOBROdružstvo, nájdi sa v DOBROvoľníctve Pod týmto sloganom prebiehal v čase 16.-22. septembra 2016 „TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA“. Počas tohto týždňa  navštívili 19. septembra 2016 študenti 2. a 3. ročníka denného štúdia odboru sociálna práca VŠZaSP sv. Alžbety, detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi pod vedením ThLic. Petra Lacu, PhD., Domov sociálnych služieb JASANIMA v Rožňave, ktorého zriaďovateľom […]

    Dočítať sa viac...