• Slide Image 1

    Sára Salkaházi

    Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. dňa 16.3.2011 schválil pracovisku v Rožňave patrónku, ktorou sa stala blahoslavená Sára Salkaházi.

    životopis Sáry Salkaházi

Najnovšie príspevky

By default no posts will appear. You need to create one.

  • Študenti ošetrovateľstva v škole pre hluchoslepé deti Študenti 3. ročníka Ošetrovateľstva sa spolu s vyučujúcou dr. Ševčovičovou zúčastnili 6. októbra 2016 odbornej exkurzie v Evanjelickej špeciálnej základnej škole internátnej  pre hluchoslepých v Červenici, ktorá bola vôbec prvou školou na Slovensku pre ich vzdelávanie. Súčasťou komplexu je aj Evanjelická špeciálna materská škola internátna a Evanjelická praktická škola internátna. Školu navštevujú žiaci […]

    Dočítať sa viac...