• Slide Image 1

  Sára Salkaházi

  Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. dňa 16.3.2011 schválil pracovisku v Rožňave patrónku, ktorou sa stala blahoslavená Sára Salkaházi.

  životopis Sáry Salkaházi

Najnovšie príspevky

 • Na celoplošnom testovaní pomáhalo aj naše pracovisko Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus, ktoré sa začalo pilotným projektom v najviac zasiahnutých okresoch na Orave a v Bardejove podporili aj poslucháči a vyučujúce nášho detašovaného pracoviska VŠ ZaSP sv. Alžbety v Rožňave. Študentky ošetrovateľstva pohotovo reagovali na výzvu emeritného rektora profesora Krčméryho, ktorý vyzýval k  podpore testovacej akcie „Spoločná zodpovednosť“. Následne […]

  Dočítať sa viac...
 • Stretnutie s protokolistkou Počas Medzinárodného dňa študentstva sa poslucháčom a pedagógom detašovaného pracoviska VŠ ZaSP sv. Alžbety v Rožňave  prihovorila známa slovenská protokolistka PhDr. Mária Holubová, PhD. Počas online prednášky prezentovala históriu protokolu, ktorý vznikol v 15. storočí v Burgunsku. Odborníčka na protokol a dejiny diplomacie poukázala na skutočnosť, že jednou z posledných panovníčok symbolizujúcich starý svet plný noblesy a elegancie je kráľovná […]

  Dočítať sa viac...
 • Naša podpora rodinám v núdzi Pedagógovia a poslucháči z nášho detašovaného pracoviska VŠ ZaSP sv. Alžbety ochotne reagovali na výzvu občianskeho združenia Návrat z Banskej Bystrice. Prvý októbrový víkend podporili rodinu v hmotnej núdzi, bojujúcu v čase epidémie koronavírusu s existenčnými problémami. Vzhľadom na akútnu situáciu prinášali počas dvoch dní do priestorov školy trvanlivé potraviny, ovocie, mliečne výrobky a drogériu. Do […]

  Dočítať sa viac...
 • Na Slovensku sa prestížne ocenenie Biele srdce udeľuje výnimočným sestrám a pôrodným asistentkám už 20 rokov. Počas tohto obdobia si symbolickú brošňu so srdcom, symbolizujúcu starostlivosť, poznanie a ľudskosť, prevzalo doposiaľ 391 ocenených. Medzi laureátmi sa v roku 2020 ocitla aj absolventka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstva Oľga Dzimková. Jej empatiu, ľudský prístup, ochotu pomáhať ľuďom […]

  Dočítať sa viac...