• Slide Image 1

  Sára Salkaházi

  Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. dňa 16.3.2011 schválil pracovisku v Rožňave patrónku, ktorou sa stala blahoslavená Sára Salkaházi.

  životopis Sáry Salkaházi

Najnovšie príspevky

 • V dňoch 29.-30.mája 2023 sa v Piešťanoch uskutočnili XXXVIII. Slovenské pracovné dni sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne. Na podujatí vystúpil s vyžiadanou prednáškou študent Mgr. Lukáš Miňo, ktorý pod vedením dr. Ševčovičovej prezentoval výstupy zo svojej magisterskej práce. Poukázal na benefity výkonu povolania sestry v zahraničí z pohľadu slovenských sestier. Prednášku obohatil o svoje skúseností s prácou sestry na […]

  Dočítať sa viac...
 • BIELE SRDCE S NAŠIM ZASTÚPENÍM Pri príležitosti udeľovania ocenení Biele srdce sestrám na republikovej úrovni sa slávnostného galavečera konaného 19. mája 2023 v Senci zúčastnili aj zástupcovia z nášho pracoviska. Pozvanie prezidentky SK SaPA prijala absolventka Dominika Ďurišková, ktorá sa v svojej magisterskej práci zaoberala držiteľkami medzinárodného ocenenia Medaily Florence Nigtingaleovej. Jej návrh pre nomináciu Margity Kosturíkovej in memoriam […]

  Dočítať sa viac...
 • Na 54. vedeckej konferencii Gemersko-novohradských zdravotníkov  „Ošetrovateľstvo – trendy, zmeny a budúcnosť“ v Lučenci sa 19.mája 2023 zúčastnili aj absolventi magisterského odboru ošetrovateľstva. Viacerí prezentovali výstupy zo svojich záverečných prác. Martina Molnárová sa pod odborným vedením doc. Hrindovej zaoberala osobnosťami moderného ošetrovateľstva v Slovenskej republike. Martin Rydzoň zdôraznil význam sexuálnej výchovy u adolescentov s poruchami správania. Reprezentantky medzinárodného ocenenia medaily […]

  Dočítať sa viac...
 • ODBORNÝ ZDRAVOTNÍCKY SEMINÁR V ROŽŇAVE V kongresovej sále historickej radnice v Rožňave   sa  10. mája 2023 uskutočnil odborný zdravotnícky seminár s nosnou témou „Naše sestry, naša budúcnosť.“ V odbornom programe vystúpil s prednáškou pod vedením vyučujúcej  PhDr. Andrei Ševčovičovej, PhD., MPH absolvent bakalárskeho štúdia v odbore v ošetrovateľstvo  detašovaného pracoviska  VŠZaSP sv. Alžbety, n.o v Rožňave  […]

  Dočítať sa viac...