Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. dňa 16.3.2011 schválil pracovisku v Rožňave patrónku, ktorou sa stala blahoslavená Sára  Salkaházi.

životopis Sáry  Salkaházi

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava

pracovisko Rožňava
Kósu Schoppera 22
048 01 Rožňava