• Slide Image 1

  Sára Salkaházi

  Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. dňa 16.3.2011 schválil pracovisku v Rožňave patrónku, ktorou sa stala blahoslavená Sára Salkaházi.

  životopis Sáry Salkaházi

Najnovšie príspevky

 • Na Slovensku sa prestížne ocenenie Biele srdce udeľuje výnimočným sestrám a pôrodným asistentkám už 20 rokov. Počas tohto obdobia si symbolickú brošňu so srdcom, symbolizujúcu starostlivosť, poznanie a ľudskosť, prevzalo doposiaľ 391 ocenených. Medzi laureátmi sa v roku 2020 ocitla aj absolventka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstva Oľga Dzimková. Jej empatiu, ľudský prístup, ochotu pomáhať ľuďom […]

  Dočítať sa viac...
 • Študenti aktívne vystúpili na výročnej konferencii SSVPL V dňoch 15. – 17.10. 2020 sa v hoteli Bellevue v Hornom Smokovci uskutočnila 41. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebiehali prednáškové bloky online. Na najväčšom odbornom podujatí  všeobecných lekárov na Slovensku vystúpili v sesterskej sekcii dištančne aj dvaja poslucháči magisterského študijného odboru ošetrovateľstva. […]

  Dočítať sa viac...
 • V Senci sa v dňoch 23.-24.septembra 2020 stretlo vyše 160 účastníkov konferencie Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien IV. Na podujatí vystúpil prezident kancelárie WHO na Slovensku Tatul Hakobyan, ktorý sa vyjadroval k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Zdravotníkom za výkon ich povolania vyjadril vzhľadom na súčasnú situáciu veľkú podporu, pričom uviedol, že aj rok 2021 bude v európskom regióne […]

  Dočítať sa viac...
 •       Vážení a milí kolegovia. Pozývame Vás na dvojicu webinárov venovaných problematike obezity a s ňou spojených chorôb. Formát vznikol ako náhrada za z objektívnych dôvodov neuskutočnený 2.Kongres Slovenskej asociácie a 18. Slovenských obezitologických dní, ktorý sa mal konať koncom októbra v Dolnom Kubíne. Živý prenos sa uskutoční v dňoch 14.10. a 21.10.2020 od 14:30 do […]

  Dočítať sa viac...