• Slide Image 1

    Sára Salkaházi

    Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. dňa 16.3.2011 schválil pracovisku v Rožňave patrónku, ktorou sa stala blahoslavená Sára Salkaházi.

    životopis Sáry Salkaházi

Najnovšie príspevky

  • Ukončenie akademického roka so seniormi Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva pripravili na záver akademického roka 2021/22 pre klientov Zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera v Čučme športovo-rekreačné popoludnie. Počas vydareného podujatia zapájali klientov do prípravy osviežujúceho ovocného pohostenia, hrali s nimi kolky, loptové hry, spoločne štrikovali, viazali uzly, modelovali rôzne tvary z nafúknutých balónov a […]

    Dočítať sa viac...