• Slide Image 1

  Sára Salkaházi

  Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. dňa 16.3.2011 schválil pracovisku v Rožňave patrónku, ktorou sa stala blahoslavená Sára Salkaházi.

  životopis Sáry Salkaházi

Najnovšie príspevky

 • V priestoroch michalovského Inštitútu bl. Metoda Dominika Trčku sa 11. novembra 2022 uskutočnila IX. Medzinárodná vedecká konferencia „Humanitárna pomoc pre Ukrajinu a intervencie (skúsenosti) profesionálnych a dobrovoľníckych tímov s utečencami z Ukrajiny“. V odbornom programe vystúpili predstavitelia domácej akademickej pôdy i vyučujúci z Ukrajiny a USA. Medzi prednášajúcimi pod vedením dr. Ševčovičovej prezentovala význam rodinnej terapie v liečbe závislosti poslucháčka 3. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva […]

  Dočítať sa viac...
 • Študentky na medzinárodnej vedeckej konferencii v Prešove Pri príležitosti 20. výročia založenia Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove sa v dňoch 13.-14.októbra 2022 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Quo vadis zdravotníctvo V. – Nové trendy v zdravotníckych vedách. Do odborného programu prispeli pod vedením dr. Ševčovičovej aj poslucháčky 3. ročníka magisterského štúdia ošetrovateľstva. Bc. Daniela Vaščáková vystúpila  s témou […]

  Dočítať sa viac...
 • Vedecká konferencia v Ružomberku s našou účasťou Katolícka univerzita v Ružomberku organizovala 20. októbra 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu Family – Health – Disease, na ktorej vystúpili zdravotnícki pracovníci a akademická obec z Poľska, Českej republiky a Kirgisztanu. Medzi prednášajúcimi malo zastúpenie aj naše pracovisko. Vyučujúca dr. Ševčovičová poukázala na problém pripravenosti zdravotníckych pracovníkov pre pomoc obetiam domáceho násilia. Študent 3. ročníka […]

  Dočítať sa viac...