Home » Domov

Domov

Vedúca pracoviska:
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
mobil: 0911 677145
e-mail: m.kilikova@gmail.com
Asistentka:
Mgr. Dana Sústriková
mobil: 0911 667144 (dostupný denne  od 10,00 – 12,00 a 13,00 – 14,00   okrem soboty a nedele)
e-mail: d.sustrikova@gmail.com

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava
detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej

Kósu Schoppera 22
048 01 Rožňava

sara

 

 

 

Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. dňa 16.3.2011 schválil pracovisku v Rožňave patrónku, ktorou sa stala blahoslavená Sára Salkaházi.