Home » Aktuality » LIST REKTORA

LIST REKTORA

Moje milé a drahé kolegyne, kolegovia, študenti

 

rok 2022 vyzeral byť pre našu školu veľmi úspešný, ale záver nás všetkých šokoval a zaskočil. Opustil nás náš drahý profesor Vladko Krčméry. Ku každému človeku mal veľmi blízko a všetci sme veľmi intenzívne s hlbokým zármutkom prežívali a aj prežívame jeho neočakávaný odchod. Bol láskavý, ľudský, vľúdny a mimoriadne pracovitý, oddaný našej škole. Ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii rozlúčky, bola veľmi dôstojná a ľudská.

Zanechal nám svoje dielo a odkaz je to naša vysoká škola, ktorá má veľmi špecifické postavenie nie len pri vzdelávaní, ale aj pri pomoci núdznym a chudobným či už je to na Slovensku, alebo v zahraničí.

Viem, že sme veľmi dobrý tím, ale opustil nás Vlado čo je vo futbalovej terminológii to isté akoby Argentína stratila geniálneho hráča Messiho priamo počas majstrovstiev sveta  a nahradiť ho v tíme je veľmi ťažké, ba dokonca môže sa zdať až nemožné. Ale pevne verím, že spoločným úsilím, ťahaním za jeden povraz tím môže ísť ďalej, dosahovať potrebné výsledky a prinášať vzdelanie a pomoc druhým.

Čaká nás veľké množstvo výziev, ale aj každodennej šedivej práce. Buďme si všetci priatelia a kolegovia, buďme jeden tím bez toho, aby to vyznievalo iba formálne a určite dokážeme odkaz a dielo nášho profesora rozvíjať.

Pokračujme vo všetkom, čo je zabehnuté a naplánované. To je určite náš prvý krok.

Želám nášmu Vladkovi pokoj, nám požehnaný Nový rok, zdravie, chuť a energiu ísť ďalej.

 

Teším sa na spoluprácu s Vami

Váš Juraj Benca