Home » Aktuality » PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Nezdravotnícke programy 2023-2024   –  odbor SOCIÁLNA  PRÁCA

Zdravotnícke programy 2023-2024  –  odbor  OŠETROVATEĽSTVO

Potvrdenie o zdrav.spôsobilosti bc. mgr pre OŠE

Prihláška Bc

Prihláška na Mgr. stupeň

 

Podrobnejšie informácie nájdete  nižšie:

podmienky prijatia na štúdium Bc. – 2023-24  platné pre celú VŠZaSP  sv. Alžbety   n.o,. Bratislava

podmienky prijatia na Mgr. stupeň 2023-24  platné pre celú VŠZaSP  sv. Alžbety   n.o,. Bratislava