Home » Aktuality » KO N D O L E N C I A

KO N D O L E N C I A

So zármutkom sa vyrovnávame s informáciou,   že Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,

 nás dňa 20. decembra 2022 navždy opustil.

 Vo viere, že život sa smrťou nekončí iba sa mení,  sme pevne presvedčení, že jeho dielo nezanikne.

 Odhodlanie máme. Nájdeme v sebe silu, aby sme spoločne išli ďalej.

 Preto zomknime sa, udržme kontinuitu a pokračujme  vo všetkých procesoch, tak ako sú naplánované.

 K tomu Vám všetci želáme mnoho energie.

 Vážený pán profesor: Česť tvojej pamiatke

2017-01-rozhovor-krcmery-5

 

 

 

 

 

 

S úctou kondolujú:

prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., MPH – vedúca detašovaného pracoviska

Mgr. Dana Sústriková – asistentka

Akademickí funkcionári detašovaného pracoviska

Študenti všetkých študijných programov.