Home » Pre študentov » Štátne skúšky v akademickom roku 2022/2023

Štátne skúšky v akademickom roku 2022/2023

Harmonogram organizácie ukončenia štúdia – štátnice a promócia
3. DK Ošetrovateľstvo
Losovanie KP na praktické ŠS
Povinné ukončenie štúdia max.do 03.03.2023
Zaslanie Bc. práce do EZP max. do 05.03.2023
Odovzdanie Bc. práce 16.03.2023 od 08.00 do 11.00 hod.
Praktická štátna skúška 17.04.-18.04.2023
Ústna štátna skúška 19.4.-20.04.2023
Promócie 24.05.2023
2,5. Mgr. Ošetrovateľstvo
Zaslanie Mgr. práce do EZP 30.11.2022
Povinné ukončenie štúdia max.do 30.11.2022
Odovzdanie Mgr. práce 15.12.2022 od 8.00 do 11.00
Ústna štátna skúška 12.01.2023
Promócie: 17.02.2023
  4. Bc. Sociálna práca 
Zadanie Bc. práce do EZP max. do 03.03.2023
Povinné ukončenie štúdia max. do 05.03.2023
Odovzdanie Bc. práce 17.03.2023 od 8.00 do 11.00 hod.
Ústna štátna skúška 20.04.- 21.04.2023
Promócie: 24.05.2023
3. Mgr. Sociálna práca
Zadanie Mgr. práce do EZP max.do 30.11.2022
Povinné ukončenie štúdia max.do 30.11.2022
Odovzdanie Mgr. práce 16.12.2022 od 8.00 do 11.00 hod.
Ústna štátna skúška 13.01.2023
Promócie: 17.02.2023

Pokyny k odovzdaniu DP – Ošetrovateľstvo

Pokyny k odovzdaniu DP Sociálna práca

prihláška na ŠS – OŠE-Bc.

prihláška na ŠS – OŠE-Mgr.

prihláška na ŠS – SP-Bc.

prihláška na ŠS – SP-Mgr.

Pouzivatelska_prirucka-EZP autor