Home » Aktivity pracoviska » Vededcká konferencia v Michalovciach

Vededcká konferencia v Michalovciach

V priestoroch michalovského Inštitútu bl. Metoda Dominika Trčku sa 11. novembra 2022 uskutočnila IX. Medzinárodná vedecká konferencia „Humanitárna pomoc pre Ukrajinu a intervencie (skúsenosti) profesionálnych a dobrovoľníckych tímov s utečencami z Ukrajiny“. V odbornom programe vystúpili predstavitelia domácej akademickej pôdy i vyučujúci z Ukrajiny a USA. Medzi prednášajúcimi pod vedením dr. Ševčovičovej prezentovala význam rodinnej terapie v liečbe závislosti poslucháčka 3. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva Margaréta Vrbjarová. V posterovej sekcii predstavila nami realizovanú humanitárnu pomoc prostredníctvom potravinovej zbierky pre Ukrajinu dr. Ševčovičová. Sprostredkovane v zastúpení ďalšie zaujímavé témy predniesli študenti Martin Mašek a Agnesa Rontová. Našu osobnú účasť na podujatí a aktívnu účasť študentov privítal a v závere pozitívne hodnotil aj zriaďovateľ VŠ ZaSP sv. Alžbety prof. Vladimír Krčméry.

Text a foto: Andrea Ševčovičová

 

IMG_20221111_130738 IMG_20221111_135110 IMG_20221111_141529 IMG_20221111_142659 IMG_20221111_150753