Home » Aktivity pracoviska » Medzinárodná vedecká konferencia v Prešove s našou účasťou

Medzinárodná vedecká konferencia v Prešove s našou účasťou

Študentky na medzinárodnej vedeckej konferencii v Prešove

Pri príležitosti 20. výročia založenia Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove sa v dňoch 13.-14.októbra 2022 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Quo vadis zdravotníctvo V. – Nové trendy v zdravotníckych vedách. Do odborného programu prispeli pod vedením dr. Ševčovičovej aj poslucháčky 3. ročníka magisterského štúdia ošetrovateľstva. Bc. Daniela Vaščáková vystúpila  s témou týkajúcou sa patologických dôsledkov neplodnosti u problémových párov. Na prenikanie skrášľovacích telesných modifikácii do zdravotníctva poukázala Bc. Oľga Dzimková. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník, aj s príspevkami z nášho pracoviska.

Text a foto: Andrea Ševčovičová

 

IMG_20221014_130540               IMG_20221014_104356 IMG_20221014_090328 IMG_20221014_084532 IMG_20221014_123836