Home » Aktivity pracoviska » Vedecká konferencia v Ružomberku

Vedecká konferencia v Ružomberku

Vedecká konferencia v Ružomberku s našou účasťou

Katolícka univerzita v Ružomberku organizovala 20. októbra 2022 medzinárodnú vedeckú
konferenciu Family – Health – Disease, na ktorej vystúpili zdravotnícki pracovníci a akademická obec
z Poľska, Českej republiky a Kirgisztanu. Medzi prednášajúcimi malo zastúpenie aj naše pracovisko.
Vyučujúca dr. Ševčovičová poukázala na problém pripravenosti zdravotníckych pracovníkov pre
pomoc obetiam domáceho násilia. Študent 3. ročníka magisterského štúdia ošetrovateľstva Bc.
Martin Rydzoň predstavil výsledky štúdie o vedomostiach a postojoch adolescentov k prevencii
mužského reprodukčného zdravia. Obidve témy, ktoré sú súčasťou vydaného zborníka abstraktov,
vytvorili priestor pre bohatú diskusiu.

 Text a foto: Andrea Ševčovičová

IMG_20221020_134228 IMG_20221020_134713 IMG_20221101_114400