Home » Aktivity pracoviska » „Cesta k modernímu ošetřovatelství 2022“ – konferencia v Prahe

„Cesta k modernímu ošetřovatelství 2022“ – konferencia v Prahe

Ošetrovateľská konferencia v Prahe

Dňa 15. septembra 2022 sa v Prahe uskutočnila odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Cesta k modernímu ošetřovatelství 2022“, kde sa autori zameriavali na aktuálne problémy ošetrovateľskej praxe. Na podujatí vystúpil študent magisterského štúdia ošetrovateľstva Lukáš Miňo, ktorý sa v spolupráci s dr. Ševčovičovou zaoberal pracovnou migráciou sestier a jej dôsledkami pre ošetrovateľskú prax. Zároveň sa v zastúpení prezentoval aj témou dr. Trnkovej, v ktorej sa venovala motivácii k prevencii a liečbe nadváhy a obezity.

Text: Andrea Ševčovičová

Foto: súkromný archív Lukáša Miňa

 

Konferencia Praha Účasť na konferencii v Prahe