Home » Aktuality » Knižničné služby pre študentov

Knižničné služby pre študentov

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

ponúka študentom našej vysokej školy knižničné služby,

ktoré sú uvedené v priloženom dokumente.

Uvedené služby môžete využiť pri písaní a vypracovávaní 

 seminárnych, ročníkových,  bakalárskych, magisterských prác ako aj iných záverečných prác.

kniznicne sluzby