Home » Aktuality » Novelizovaná smernica o poplatkoch na akademický rok 2022/2023

Novelizovaná smernica o poplatkoch na akademický rok 2022/2023

Vážení študenti,

oznamujem Vám že bola novelizovaná “Smernica č. 1/2022 o poplatkoch na akademický rok 2022/2023″. Prosím preštudujte si ju vo vlastnom záujme. Zmena sa týka aj poplatku “zápisné” pre akademický rok 2022/2023. Aktuálna výška zápisného pre bakalársky stupeň je 114 €.  Zápisné pre  magisterský stupeň je nezmenené a to vo výške  180 €.

Na administratívny zápis si prosím doneste doklad o úhrade v správnej výške. Ak ste uhradili zápisné skôr a to vo výške 90€, uhraďte rozdiel a oba doklady si doneste spolu s dokladom o úhrade školného na administratívny zápis.

Smernica o popl. 2022 23 – zmena