Home » Aktivity pracoviska » 1. Martinská vedecká konferencia pre sestry a pôrodné asistentky

1. Martinská vedecká konferencia pre sestry a pôrodné asistentky

Vedecká konferencia v Martine aj s našou účasťou

V dňoch 5.-6. mája 2022 sa v Martine uskutočnila 1. Martinská vedecká konferencia pre sestry a pôrodné asistentky, na ktorej pod vedením dr. Ševčovičovej aktívne vystúpila poslucháčka magisterského štúdia ošetrovateľstva Daniela Vaščáková. V svojom príspevku sa zaoberala postojmi adolescentných rodičiek z rómskej komunity  k tehotenstvu. V diskusii čerpala z osobných skúseností s prácou s marginalizovanými skupinami, ktorým sa venuje na svojom pracovisku.

Na podujatí odznelo spolu 31 odborných prednášok od slovenských a českých autorov. Hosťom vedeckej konferencie bola aj vyučujúca dr. Adriana Nemčoková, ktorá zastáva pozíciu viceprezidentky SK SaPA pre pôrodné asistentky.

Text: Andrea Ševčovičová

Foto: súkromný archív Daniely Vaščákovej