Home » Aktuality » Mesačné rozvrhy – akademický rok 2021/2022

Mesačné rozvrhy – akademický rok 2021/2022

september 2021

rozvrh – október 2021 – aktualizovaný 18.10.2021

november 2021- vždy si deň vopred overte zmeny v rozvrhu, ktoré  môžu nastať zmenou COVID automatu v našom okrese

december 2021