Home » Aktuality » Organizácia výučby s ohľadom na epidemiologickú situáciu

Organizácia výučby s ohľadom na epidemiologickú situáciu

ORGANIZÁCIA VÝUČBY V AKADEMICKOM ROKU 2021-2022

Výučba v zimnom semestri bude prebiehať kombinovane s dôrazom na prezenčnú výučbu v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid).

Prijaté opatrenia vychádzajú z Covid Automatu zverejneného Úradom verejného zdravotníctva SR, zohľadňujúceho lokálnu epidemickú situáciu. Priebežne sú aktualizované.

Podmienkou účasti  študentov na prezenčnej forme výučby je, že musia spĺňať kritériá aspoň jednej  z nasledovných skupín:

  • zaočkovaná osoba
  • osoba s potvrdením o vykonaní testu (PCR/Antigénový test) s negatívnym výsledkom
  • osoba s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (po prekonaní ochorenia, ktorébolo diagnostikované prostredníctvom RT-PCR testu, v období pred nie viac ako 180 dňami).
Zelená Oranžová Červená Bordová Čierna
Prekrytie dýchacích ciest v interiéroch povinné rúško povinné rúško povinný respirátor  FFP2 povinný respirátor FFP2 povinný respirátor FFP2
Uznávanie testov  PCR a LAMP /antigénových max. 21 dní max. 7 dní max. 72 /48hodín. max. 72 / 48hodín. max. 72 / 48hodín.
Prednášky prezenčne prezenčne alebo dištančne prezenčne alebo  dištančne dištančne dištančne
Semináre a cvičenia z teoretických a praktických predmetov jadra programu prezenčne prezenčne prezenčne prezenčne (do 20 osôb) dištančne
Cvičenia z predmetov jadra programu prezenčne prezenčne prezenčne prezenčne (do 5 osôb) prezenčne (do 5 osôb)
Skúšky prezenčne prezenčne prezenčne prezenčne (do 20 osôb) prezenčne (do 5 osôb) alebodištančne

 

UPOZORNENIE A ODPORÚČANIE

Vyučujúci majú právo a povinnosť kontroly, tzn. vyžiadania si potvrdení o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo platnom testovaní v zmysle vyššie uvedeného Covid automatu.Potvrdenia musia byť dôveryhodné – forma digitálnych COVID preukazov EÚ. Kontrola sa uskutoční pri prvej účasti študenta na prezenčnej výučbe a následne kedykoľvek počas štúdia. Povinná kontrola sa bude realizovať aj pri prechode regiónu (okresu) do horšej fázy v dôsledku zhoršenia epidemickej situácie.

Študenti, ktorí nespĺňajú kritéria OTP, sa prezenčnej výučby nemôžu zúčastniť a ich neúčasť bude

hodnotená ako absencia.

Odporúčame svojim študentom, ktorí neboli doteraz zaočkovaní, aby tak urobili čím skôr. Očkovanie nie je organizované ani realizované vysokou školou, študenti si ho zabezpečujú individuálne.