Home » Aktuality » termíny administratívnych zápisov v akademickom roku 2021/2022

termíny administratívnych zápisov v akademickom roku 2021/2022

Smernica o poplatkoch 2021-2022

 

Administratívne zápisy v akademickom roku 2021/2022
dátum ročník/stupeň forma odbor čas miestnosť
06.09.2021 2.Bc. externá sociálna práca 8,30 učebňa č. 110
3.Bc. externá sociálna práca 9,30
4.Bc. externá sociálna práca 10,30
2.Bc. denná kombinovaná ošetrovateľstvo 13,00
3.Bc. denná kombinovaná ošetrovateľstvo 14,00
2.Mgr. externá sociálna práca 15,30
3.Mgr. externá sociálna práca 15,30
07.09.2021 1.Bc. externá sociálna práca 8,00 učebňa  č. 110
 7.9.2021  1.Bc denná kombinovaná  ošetrovateľstvo 13,00  učebňa č. 110

Študenti 1. ročníka si na  zápis prinesú:

  • Vlastné rúško
  • Doklad totožnosti
  • Písacie potreby – modré pero, lepidlo, nožnice
  • 2 ks fotografie formátu 3 x 4 cm
  • Potvrdenie o zaplatení poplatkov – zápisné a školné za zimný semester, môže byť v jednej platbe