Home » Aktivity pracoviska » Medzinárodný deň sestier – konferencia

Medzinárodný deň sestier – konferencia

 

 

Medzinárodný deň sestier na konferencii s našim zastúpením

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa 12. mája uskutočnila online konferencia Sestry ako vedúci hlas – vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti. Hlavnou témou podujatia bola pandémia Covid-19. V rámci šiestich prednáškových blokov autori poukázali na dôsledky a prínosy pandémie, s dôrazom na jej dopady na ošetrovateľstvo, ale aj študentov pripravujúcich sa do praxe. Na podujatí vystúpili vzácni hostia, medzi ktorými nechýbala prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, hlavná odborníčka pre ošetrovateľstvo Helena Gondárová-Vyhničková, ale aj prezidentka Európskej federácie asociácii sestier Elizabeth Adams.

Naše pracovisko malo v rámci odborného programu zastúpenie zo strany pedagógov i študentov. Docentka Tatiana Hrindová sa v svojej prednáške zaoberala problematikou dopadu pandémie na ošetrovateľstvo. Úskalia práce vojenských zdravotníkov predstavila v spolupráci s ďalšou zdravotníčkou v maskáčovej uniforme vyučujúca Andrea Ševčovičová. Pod vedením doktorky Ľubice Trnkovej ozrejmila poslucháčka 2. NT Jana Parnicová hygienicko-epidemiologické opatrenia pri príprave stravy, jej expedovaní a následných podmienkach stravovania pacientov i zamestnancov na pracoviskách. Online konferenciu sledovalo viac ako 4000 prihlásených účastníkov, ktorí v diskusii nachádzali dôležité odpovede na otázky týkajúce sa nielen pandémie.

Text a foto: Andrea Ševčovičová

 

4

 

 

3

 

2

 

 

1