Home » Aktivity pracoviska » Naši študenti na online konferencii

Naši študenti na online konferencii

Študenti ošetrovateľstva na konferencii Interdisciplinárna spolupráca

Súčasná epidemiologická situácia nateraz neumožňuje prezenčnú formu aktivít sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Aj s ohľadom na vzniknutú situáciu, sa 23. januára 2021 uskutočnilo online podujatie Interdisciplinárna spolupráca. Odborným programom prednášok, ktoré sledovalo spolu  1058 poslucháčov, sprevádzala  naživo predsedníčka Sekcie ambulantných sestier a PA dr.  Zuzana Gavalierová.

V troch blokoch odznelo spolu 12 zaujímavých prednášok, v ktorých sa autori venovali predovšetkým problematike civilizačných ochorení. Medzi prednášajúcimi sa prezentovali aj dvaja poslucháči magisterského štúdia ošetrovateľstva. Bc. Martin Rydzoň upozornil na nízku informovanosť mužov o samovyšetrovaní semenníkov. Poukázal na dôležitosť realizácie samovyšetrovania v prevencii onkologických ochorení, čo sa u poslucháčov stretlo s mimoriadnym ohlasom. Stomická sestra Bc. Martina Molnárová objasnila problém nedostatku stomických ambulancií na Slovensku a následnej starostlivosti o stomikov. V rozsiahlej diskusii autori odpovedali na otázky, ktoré sa dotýkali aj súčasnej pandemickej situácie. Online podujatie pripravila pre zdravotníckych pracovníkov Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov.

Text a foto: Andrea Ševčovičová

123    4 5