Home » Kontakt » Vedúca pracoviska

Vedúca pracoviska

prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. MPH

mobil:   0911 677145

e-mail:   m.kilikova@gmail.com