Home » Aktuality » PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

PODMIENKY PRIJATIA NA DETAŠOVANOM PRACOVISKU V ROŽŇAVE

Nezdravotnícke-programy-2022-2023   (Sociálna práca) – prihlášky podané do 31.3.2022

Nezdravotnícke-programy-2022-2023 po 31.3.2022   (Sociálna práca) – prihlášky podané po 31.3.2022

Zdravotnícke programy 2022-2023 (Ošetrovateľstvo)   potvrdenie-o-zdr.-spôsobilosti – pre zdravotnícke odbory   prihláškya podané do 31.3.2022

prílohy k prihláške

Zdravotnícke-programy-2022-2023 po 31.3.2022   (Ošetrovateľstvo) prihlášky podané po 31.3.2022

Smernica rektora o poplatkoch 2022-2023

Prihláška na Bc. stupeň na stiahnutie tu

Prihláška na Mgr. stupeň na stiahnutie tu

Podrobné informácie o možnosti štúdia na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. – mgr. stupeň

Podrobné informácie o možnosti štúdia na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o.-bc.stupeň

RIGORÓZNE KONANIE

podmienky na podanie si žiadosti o začatie rigorózneho konania sú zverejnené v priložených smerniciach podľa odborov:

SMERNICA-2-o-rig.konani SP

SMERNICA-č.3-o-rig.konaní-OŠE

Postup a všetky tlačivá potrebné k prihláseniu sa na rigorózne konanie je zverejnený v samostatnom článku v sekcii “AKTUALITY”