Home » Aktivity pracoviska » Novodobé dejiny našej Alma mater z pera doc. ThLic. Petra Lacu, PhD.

Novodobé dejiny našej Alma mater z pera doc. ThLic. Petra Lacu, PhD.

V týchto dňoch vychádza publikácia, ktorá mapuje novodobé dejiny Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava a desaťročné fungovanie detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave.

 

Z novodobých dejín VŠZaSP sv. Alžbety

Obsah publikácie