Home » Aktivity pracoviska » STRETNUTIE S PROTOKOLISTKOU

STRETNUTIE S PROTOKOLISTKOU

Stretnutie s protokolistkou

Počas Medzinárodného dňa študentstva sa poslucháčom a pedagógom detašovaného pracoviska VŠ ZaSP sv. Alžbety v Rožňave  prihovorila známa slovenská protokolistka PhDr. Mária Holubová, PhD. Počas online prednášky prezentovala históriu protokolu, ktorý vznikol v 15. storočí v Burgunsku. Odborníčka na protokol a dejiny diplomacie poukázala na skutočnosť, že jednou z posledných panovníčok symbolizujúcich starý svet plný noblesy a elegancie je kráľovná Alžbeta. Upozornila na niektoré faux pas, ktorých by sme sa nemali dopúšťať pri pracovných stretnutiach, kedy sa podáva jedlo a nápoje. Doktorka Holubová predstavila stolovanie podľa protokolu, zdôraznila význam prvého dojmu a vyzdvihla osobitosti pracovnej komunikácie. Ozrejmila signály neistoty u jednotlivcov v podobe arogantného vystupovania, nevhodného oblečenia a neupraveného zovňajšku. Poukázala na úlohy a prezentáciu hostiteľa a správanie hostí počas stolovania. V závere svojho vystúpenia nechala priestor na diskusiu, kde objasnila veľa ďalších zaujímavých protokolárnych záležitostí.

Text a foto: Andrea Ševčovičová

35

4