Home » Aktuality » Ocenenie Biele srdce získala naša študentka

Ocenenie Biele srdce získala naša študentka

Ocenenie Biele srdce získala naša študentkaNa Slovensku sa prestížne ocenenie Biele srdce udeľuje výnimočným sestrám a pôrodným asistentkám už 20 rokov. Počas tohto obdobia si symbolickú brošňu so srdcom, symbolizujúcu starostlivosť, poznanie a ľudskosť, prevzalo doposiaľ 391 ocenených. Medzi laureátmi sa v roku 2020 ocitla aj absolventka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstva Oľga Dzimková. Jej empatiu, ľudský prístup, ochotu pomáhať ľuďom v núdzi si všimli pedagogičky, ktoré zaujal aj jej príkladný prístup k plneniu povinností. Pani Dzimková sa počas štúdia stala príkladom napĺňania sesterského povolania, keď vytvorila a úspešne zrealizovala nezištnú pomoc prostredníctvom nadácie a finančnej zbierky pre onkologickú pacientku. Vzhľadom na pandemickú situáciu jej prestížne ocenenie na republikovej úrovni v kategórii sestra v praxi bolo odovzdané sprostredkovane. Prednosť pred slávnostným galavečerom, ktorý sa konal 25. septembra 2020 v Senci dostali totiž povinnosti plynúce z pozície vedúcej sestry chirurgického oddelenia v nemocnici v Krompachoch. Bakalárka Oľga Dzimková pôsobí ako poslankyňa mestského zastupiteľstva v Krompachoch a je aktívnou členkou Únie žien Slovenska. Za humánny a profesionálny prístup v zdravotníctve jej bola v roku 2017 udelená aj Cena primátora mesta Krompachy.

Text a foto: Andrea Ševčovičová