Home » Aktivity pracoviska » Výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

Výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

Študenti aktívne vystúpili na výročnej konferencii SSVPL

V dňoch 15. – 17.10. 2020 sa v hoteli Bellevue v Hornom Smokovci uskutočnila 41. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebiehali prednáškové bloky online. Na najväčšom odbornom podujatí  všeobecných lekárov na Slovensku vystúpili v sesterskej sekcii dištančne aj dvaja poslucháči magisterského študijného odboru ošetrovateľstva. Študenti boli v priestoroch nášho pracoviska na konferencii prítomní online. Pod vedením dr. Ševčovičovej upozornil v svojej prednáške Bc. Martin Rydzoň na nízku informovanosť mužov o samovyšetrovaní semenníkov a poukázal na dôležitosť realizácie samovyšetrovania v prevencii onkologických ochorení. Stomická sestra Bc. Martina Molnárová poukázala na nedostatok stomických ambulancií na Slovensku a problém následnej starostlivosti o stomikov. Súčasťou bloku odbornej sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek bol aj krst knihy Odvrátiteľné riziká chorôb obehovej sústavy, do ktorej autorsky prispeli aj naše vyučujúce.

Text a foto: Andrea Ševčovičová

IMG_20201017_133935 IMG_20201017_133951 IMG_20201017_134704 IMG_20201017_134808 IMG_20201017_134844 IMG_20201019_165624 IMG_20201019_165639