Home » Aktivity pracoviska » Konferencia ošetrovateľov a pôrodných asistentiek – SENEC 2020

Konferencia ošetrovateľov a pôrodných asistentiek – SENEC 2020

V Senci sa v dňoch 23.-24.septembra 2020 stretlo vyše 160 účastníkov konferencie Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien IV. Na podujatí vystúpil prezident kancelárie WHO na Slovensku Tatul Hakobyan, ktorý sa vyjadroval k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Zdravotníkom za výkon ich povolania vyjadril vzhľadom na súčasnú situáciu veľkú podporu, pričom uviedol, že aj rok 2021 bude v európskom regióne vyhlásený za Rok sestier a pôrodných asistentiek. Na odbornom podujatí vystúpili viacerí zástupcovia akademickej obce. Aktívnou účasťou prispelo do odborného programu aj naše vysokoškolské pracovisko. Docentka Tatiana Hrindová prezentovala výsledky prieskumu, v ktorých sa zaoberala kompetenciami sestier  v praxi.  Náročnú úlohu, ktorú plnili zdravotníci v špecifických podmienkach koncentračných táborov vyzdvihla dr. Andrea Ševčovičová. Poslucháčka 2.ročníka magisterského štúdia Bc. Dominika Ďurišková vzdala hold všetkým držiteľkám medzinárodného ocenenia Medaily Florence Nightingalovej. Prítomných zároveň vyzvala k predkladaniu nominácii zo Slovenska. Počas celého podujatia zároveň viacjazyčne diskutovala s prítomnými predstaviteľmi stavovskej organizácie sestier a PA a s ďalšími hosťami.

Text a foto: Andrea Ševčovičová

IMG_20200923_172531   IMG_20200923_192113

 

 

 

 

 

IMG_20200924_094316 IMG_20200924_131855

 

 

 

 

 

IMG_20200924_093723

IMG_20200923_203047