Home » Aktivity pracoviska » Interdisplinárna spolupráca v ambulantnej starostlivosti