Home » Aktuality » oznam

oznam

Oznamujem študentom 4. ročníka v odbore Sociálna práca, ktorým je školiteľom

doc. ThLic. Peter Laca, PhD., že dňa 8.2.2020 od 10,00 – 12,00 hod.

budú posledné konzultácie k záverečným bakalárskycm prácam