Home » Aktuality » O Z N A M

O Z N A M

Oznamujem všetkým študentom, že od 23.10.2019 je v pracovných dňoch  peší vstup do areálu cez malú bránku z ul. Kósu Schoppera od 7,00 – 16,00. Po tomto čase budete môcť opustiť areál cez malú bránku na ulicu Lipovú (pri raňajkárni).  V sobotu bude vchod do areálu iba z ul. Lipovej a to od 7,00-18,00.  Do areálu je zákaz vjazdu vozidiel  pre študentov.