Home » Aktuality » STABILIZAČNÁ PôŽIČKA

STABILIZAČNÁ PôŽIČKA

Stabilizačná pôžička

pre študijný program ošetrovateľstvo v dennej forme bakalárskeho stupňa

pre študentov a absolventov pre akademický rok 2018/2019

Národná rada Slovenskej republiky dňa 10. mája 2019 schválila novelu zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, ktorou boli okrem iného zavedené do praxe aj tzv. stabilizačné pôžičky pre študentov vybraných študijných programov vysokých škôl, ktorí štúdiom zvoleného študijného programu vysokej školy získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v Slovenskej republike. Cieľom poskytovania stabilizačných pôžičiek je motivovať absolventov vysokých škôl po skončení štúdia vykonávať povolanie, na výkon ktorého sa pripravovali štúdiom na vysokej škole, v Slovenskej republike. Poskytovanie stabilizačných pôžičiek bude z pohľadu administrácie zabezpečované Fondom na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“).

Podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek budú zverejnené na webovom sídle fonduwww.fnpv.sk, ako aj na webovom sídle venovanom stabilizačným pôžičkám www.stabilizacnepozicky.sk  dňa 5. júna 2019 formou Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku, ktorý bude obsahovať všetky informácie týkajúce sa stabilizačných pôžičiek pre akademický rok 2018/2019.

Základné podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek pre akademický rok 2018/2019 :  2019-05-20-stabilizačné pôžičky