Home » Aktivity pracoviska » Po stopách bl. Sáry Salkaházi

Po stopách bl. Sáry Salkaházi

Po stopách bl. Sáry Salkaházi

Študenti prvého ročníka odboru sociálna práca VŠZaSP sv. Alžbety, detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave sa pod vedením ThLic. Petra Lacu, PhD., autora monografie Blahoslavená Sára Salkaházi – sestra misijnej a sociálnej práce vybrali 4. apríla 2016 na cestu do Košíc, ktorú nazvali po stopách bl. Sáry Salkaházi, patrónky detašovaného pracoviska.

V Košiciach si všetci spoločne prezreli miesto, kde niekedy stál Grand hotel Schalkház (na dolnom konci košickej Hlavnej ulice, neskôr tam bol postavený hotel Slovan, teraz sa tam nachádza hotel Doubletree by Hilton Košice), v ktorom sa narodila 11. mája 1899 bl. Sára Salkaházi. V tomto prostredí známeho grand hotela sa Sára nielen narodila, ale bola aj vychovávaná a v tomto ovzduší nasávala tak ľudské, ako aj kresťanské hodnoty.

Kroky študentov ďalej viedli do Dómu svätej Alžbety, v ktorom bola bl. Sára pokrstená a pri krste jej bolo dané meno Šarlota Klotilda. Keďže Sára bola pokrstená v tejto katedrále, nachádza sa tam aj krstiteľnica šte z tých čias a v blízkosti krstiteľnice aj socha bl. Sáry Salkaházi, ktorá bola odhalená pri príležitostí slávenia 90. výročia založenia Spoločnosti sociálnych sestier. Pri tejto soche bl. Sáry, patrónky detašovaného pracoviska sa študenti spoločne odfotili.

Študenti tiež navštívili Spoločnosť sociálnych sestier, v ktorej pôsobila bl. Sára, konkrétne navštívili Dom sestier Regina Pacis (dom kráľovnej pokoja) na Masarykovej ul., kde ich prijala sr. Daniela Kimličková, provinciálna predstavená Spoločnosti sociálnych sestier. V Dome sestier Regina Pacis navštívili kaplnku, v ktorej sa modlila aj bl. Sára. Sociálne sestry pripravili pre študentov okrem prehliadky Domu Regina Pacis, aj krátku prednášku o živote bl. Sáry a tiež chutné občerstvenie. Na záver sa študenti odfotili spolu so sestrami a rozlúčili sa s nimi s dohodou, že najbližšie by spoločne pokračovali v ceste po stopách bl. Sáry do Budapešti, kde bl. Sára pôsobila a podstúpila aj mučenícku smrť.

 

Spracoval: ThLic. Peter Laca, PhD.

IMG_20160404_095415 IMG_20160404_095434 IMG_20160404_095444 IMG_20160404_095554 IMG_20160404_100013 IMG_20160404_100425 IMG_20160404_100934 IMG_20160404_100949 IMG_20160404_113353 IMG_20160404_113406 IMG_20160404_121141