Home » Aktuality » RIGORÓZNE KONANIE NA NAŠOM PRACOVISKU

RIGORÓZNE KONANIE NA NAŠOM PRACOVISKU

Oznamujem záujemcom o rigorózne konanie v odbore “Sociálna práca”  a “Ošetrovateľstvo”, že  prihlášky  na rigorózne skúšky si môžu podávať  priebežne počas celého roka.  Postupujte  prosím nasledovne:

Spolu so   “Žiadosťou o zaradenie na rigorózne konanie”  (Smernica č. 2/2015 – pre odbor Sociálna práca  a Smernica č. 3/2015 – pre odbor Ošetrovateľstvo)  zašlite aj  “Nahlásenie témy rigoróznej práce”   (príl. č. 2 oboch smerníc), ku ktorej priložíte:     osnovu rigoróznej práce;  ciele rigoróznej práce;  hypotézy;  metodiku práce (použité metódy);  charakteristiku respondentskej vzorky;  zoznam literatúry.

Ďalší postup v rigoróznom konaní čítajte tu:   Postup rigorózneho konania

Tlačivá na stiahnutie: 

žiadosť o zaradenie na RK – SP 

ziadost o zaradenie na RK – OŠE

Prihlaska na RS – OŠE

Prihlaska na RS – SP

Pouzivatelska prirucka EZP -autor

SMERNICA č.3 o rig.konaní OŠE

SMERNICA 2 o rig.konaniSP

Nahlasenie témy-tlačivo OŠE

nahlasenie temy rigo –  SP

Tézy k rigoróznemu konaniu v  OSE

Tézy rigorózneho konania – Sociálna práca

 

Návrhy rámcových tém rigoróznych prác v ošetrovateľstve