Home » Pre záujemcov o štúdium » SPRÁVA AKREDITAČNEJ KOMISIE Z AUGUSTA 2015

SPRÁVA AKREDITAČNEJ KOMISIE Z AUGUSTA 2015

Výsledky Komplexnej akreditácie

Vyplývajúc z  výsledkov ukončenej Komplexnej akreditácie, v zmysle § 84 ods. 4 písm. e) v spojení s § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách, bola na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačnou komisiou začlenená Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave medzi univerzitné vysoké školy. V oblasti výskumu 6. spoločenské a behaviorálne vedy dosiahla vysoká škola hodnotenie A- a v oblasti výskumu 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy  hodnotenie A .

PODROBNOSTI  ČÍTAJTE  TU:

Hodnotiaca správa AK august 2015