Home » Pre študentov » Tlačivá a žiadosti pre študentov

Tlačivá a žiadosti pre študentov

POTVRDENIA  NA VÝUČBU

OŠE- Dk výučba

OŠE-Dk-skúška

NT -skúška

NT-výučba

OŠE-Mgr. výučba

SP – mgr.

SP-E skúška

SP-E-výučba

potvrdenie o štúdiu

PRIHLÁŠKY NA  ŠTÁTNE  SKÚŠKY

prihláška-na-ŠS-OŠE-Bc.

prihláška-na-ŠS-OŠE-Mgr.

prihláška-na-ŠS-SP-Bc.

prihláška-na-ŠS-SP-Mgr.

 

ŽIADOSŤ O PRENOS PREDMETU

žiadosť o prenos predmetu 

 

ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE ŠTÚDIA

žiadosť o prerušenie štúdia

OZNÁMENIE O ZANECHANÍ ŠTÚDIA

Oznámenie o zanechaní štúdia

 

ZADANIE ZP

tlačivo zadania ZP

TLAČIVO   ŽIADOSTI O PôŽIČKU

žiadosť o pôžičku pre študentov 2019-20  (PDF)

žiadosť o pôžičku pre študentov 2019-20 (excel)

 

ZMENA TERMÍNU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

ZMENA TERMÍNU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY – INFO – na základe jednotlivých uvedených  požiadaviek (1. – 4.)  si naformulujte žiadosť o zmenu termínu štátnej skúšky.