Home » Aktuality » Uplatnenie absolventov VŠZaSP sv. Alžbety na trhu práce

Uplatnenie absolventov VŠZaSP sv. Alžbety na trhu práce

PREČO  ŠTUDOVAŤ NA NAŠEJ ŠKOLE?

Dávame Vám do pozornosti uplatnenie absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v troch nezávislých  prehľadoch:

podiel nezamestnaných absolventov – ARRA  

prehľad absolventov VŠ uverejnený v denníku SME 

uplatnenie absolventov na trhu práce – HN