Home » Ubytovanie a stravovanie » Ubytovanie

Ubytovanie

Ubytovanie pre študentov denného a externého  štúdia, ako aj pre vyučujúcich  je možné  zabezpečiť v stredoškolských internátoch:

–  Obchodnej akadémie  – Ul. akademika Hronca 8, Rožňava – kontakt: p. Flanderová,  č.t.  058/7321481

– Stredná odborná škola, Ul. Hviezdoslavova 5, Rožňava – kontakt: č.t. 058/7322646

– penizión  Zamma, č.t.: 0905 526 798

– penzión Luxory, č.t.: 0905 815 104

– resp. na súkromí a v apartmánoch  ubytovacích zariadení v meste